Sluit website direct

menu

Voor professionals

Terug

Klik hier om het online zorgmeldformulier (aanmeldformulier) in te vullen.

Voor Medici is een ander zorgmeldformulier beschikbaar: Schriftelijk zorgmeldformulier (para)medici

 

Veiligheid voorop.
Iedereen heeft namelijk recht op een veilige thuissituatie. Daar waar de veiligheid in het gedrang komt, grijpen we als samenleving in. En liever nog, zijn wij er eerder bij om onveiligheid te voorkomen. Veilig Thuis Midden-Brabant is het expertisecentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat wil zeggen dat we volop kennis hebben van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Het is onze verantwoordelijkheid om acute of structurele onveiligheid in afhankelijkheidsrelaties te stoppen.

Dat doen we niet alleen. We werken samen met een groot netwerk aan professionals. Denk aan onze collega’s in de zorg- en veiligheidsketen. Maar minstens net zo belangrijk zijn de mensen die dichtbij onze gezinnen staan: in de wijk, voor de klas of op het sportveld. Samen met hen bouwen we aan een waar partnerschap. Dat betekent korte lijntjes, persoonlijk contact en heldere verwachtingen over en weer. We blijven in gesprek over wat we vandaag leren om de aanpak van huiselijk geweld van morgen te verbeteren. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar daar werken we aan. Immers een Veilig Thuis, dat doen we samen.

Als professional kun je bij ons terecht voor deskundig advies. We nemen de verantwoordelijkheid niet over, maar sparren graag met je, zodat jij verder kunt. Daar waar nodig bieden we ook ondersteuning, bijvoorbeeld bij het voeren van moeilijke gesprekken of het maken van een veiligheidsplan. We denken het liefst zo vroeg mogelijk met je mee. Dus neem vooral contact met ons op.

Is er sprake van acuut of structureel geweld? Dan moeten we een ander pad bewandelen. Dan maak je een officiële melding. Vervolgens verzamelen wij informatie en beoordelen wat er nodig is. Soms stellen we veiligheidsvoorwaarden vast, soms is meer onderzoek nodig. Elke situatie is uniek. We beseffen dat het maken van een melding heftig is. We willen je dan ook zo goed mogelijk meenemen in wat je van ons kunt verwachten. Is er onduidelijkheid? We lichten ons proces graag toe.

Samenwerken voor veiligheid.
Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn het grootste geweldsprobleem in onze samenleving. Uit onderzoek blijkt dat hulpverlening die wordt ingezet bij geweld, verwaarlozing en misbruik in relaties, niet voldoende bijdraagt aan het doorbreken van patronen van onveiligheid. In te veel gevallen blijft de onveiligheid voortduren en krijgen veel kinderen en volwassenen niet de hulp die nodig is.
Daarom werkt Veilig Thuis, samen met partners in zorg en veiligheid, sinds 1 januari 2019 volgens een nieuwe visie en aanpak. Samen met het gezin en hulpverleners bespreekt Veilig Thuis hoe het direct veilig moet worden. Een beroep doen op de eigen kracht van cliënten of hulpverlening heeft pas echt effect als het veilig is. Dan kan er pas worden nagedacht over de eigen problemen en komt er ruimte om hulpverlening te accepteren.

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg. Bij deze visie wordt samengewerkt tussen de verschillende organisaties en wordt zorg gefaseerd ingezet. Eerst wordt de veiligheid hersteld daarna volgt pas hulpverlening en zorg. De visie is landelijk omarmd door gemeenten, instellingen en nationale overheid. Het doel is het patroon van structurele onveiligheid in relaties te doorbreken en directe veiligheid, stabiele veiligheid en herstel voor alle betrokkenen te realiseren.
Een veilig thuis: dat doen we samen!

Wanneer er sprake is van een crisissituatie (waarbij sprake is van huiselijk geweld en of kindermishandeling) werkt Veilig Thuis samen met het crisis interventie team (CIT) Hart van Brabant www.crisisinterventieteam.nl

Zorgmelding voor professionals
Voor professionals hebben wij een schriftelijk zorgmeldformulier ontwikkeld. Het invullen van dit zorgmeldformulier helpt ons om een goede inschatting te maken van de situatie en de juiste vervolgstappen te nemen. Download hier het zorgmeldformulier (aanmeldformulier).

Bent u huisarts of werkzaam in het ziekenhuis? Gebruik volgende link om het zorgmeldformulier voor (para)medici te downloaden:

Schriftelijk zorgmeldformulier (para)medici

Sinds 2013 geldt de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet verplicht organisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit geldt voor:

  • de (jeugd)gezondheidszorg
  • onderwijs
  • kinderopvang
  • jeugdzorg
  • maatschappelijke ondersteuning
  • justitie

Meer informatie over deze wet vind je hier.

Klik hier voor de folder over de verbeterde Meldcode
In de aangescherpte meldcode worden ernstige gevallen van geweld altijd gemeld bij Veilig Thuis. Ook als de professional zelf de veiligheid met het gezin kan waarborgen. Alle beroepsgroepen die met kinderen en ouders werken, moeten aan hun meldcode een afwegingskader toevoegen in welke gevallen zij altijd een melding doen bij Veilig Thuis en welke hulp zij daarnaast zelf kunnen bieden of organiseren. De verbeterde meldcode is tot stand gekomen zodat Veilig Thuis signalen of vermoedens van ernstige vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit verschillende bronnen bij elkaar kan brengen. De meeste beroepskrachten zien slechts een deel van de problemen. Beroepsgroepen moeten zelf in een beroepsgroep-breed afwegingskader omschrijven om welke situaties uit hun eigen praktijk het gaat.

Op 2 juli zijn de afwegingskaders van de beroepsgroepen aan de minister overhandigd en gepubliceerd. Ook is er een nieuwe versie van het Basisdocument Afwegingskader beschikbaar en een animatie van VWS.

Onder deze links is alle informatie te vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2015/07/16/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn ook medici (artsen en verpleegkundigen) wettelijk verplicht zich te houden aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Ben je medicus en stel je ernstige zorgen of problemen vast bij een volwassen patiënt, dan dien je na te gaan of deze volwassene de zorg heeft over kinderen. Dit heet de Kindcheck. Indien de Kindcheck leidt tot een melding kun je hiervoor een speciale folder uitreiken. Download hier de folder en het meldingsformulier:
Folder medici voor patiënten

Veilig Thuis Midden-Brabant heeft voor u als professional handige films ontwikkeld zodat u zelf nog beter in staat bent te signaleren en het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Op onderstaande links treft u de films:
- zorgverkennend gesprek
- zorgen bespreekbaar maken
- grensstellend gesprek

Type geweld
- ouderenmishandeling, gesprek met de huisarts
- huiselijk geweld na politiemelding, door wijkteammedewerker
- kindermishandeling, gesprek op school

Wanneer je jezelf zorgen maakt om een cliënt en vermoedt dat er in de thuissituatie iets aan de hand is, dan kun je een zorgverkennend gesprek voeren. Je voert dit gesprek wanneer je informatie wil delen met een cliënt en/of zijn vertegenwoordiger. Een zorgverkennend gesprek bestaat uit vijf fasen. Download hier de factsheet:
Factsheet zorgverkennend gesprek

Soms voer je meerdere zorgverkennende gesprekken en zie je desondanks weinig of geen vooruitgang. Dan kun je kiezen voor een grens-stellend gesprek. Ook voor het grens-stellend gesprek is een factsheet. Download hier de factsheet:
Factsheet grens-stellend gesprek

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden soms over het hoofd gezien. Met de signalenkaart willen we uw aandacht vestigen op deze verborgen problematiek en u alert maken en houden op mogelijke signalen. Download hier de signalenkaarten: https://signalenkaart.nl/ Op deze kaarten kunt u de signalen aanvinken die u waarneemt bij het slachtoffer en de pleger.

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen bij Veilig Thuis Midden-Brabant? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Deel deze website: