Sluit website direct

menu

“HET MAG ALLEMAAL WAT EENVOUDIGER”

Terug

Wethouder Rolph Dols gemeente Tilburg pleit voor minder complexiteit in het sociale domein:
“Het mag allemaal wat eenvoudiger zijn”.

Rolph Dols is sinds mei 2019 wethouder in de gemeente Tilburg voor het CDA en heeft o.a. zorg, welzijn en gezondheid in zijn portefeuille. Op de bovenste verdieping van stadskantoor 6 aan de Spoorlaan, met prachtig uitzicht over de stad, spreken we de wethouder over hoe het sociale domein er volgens hem idealiter uit zou moeten zien. Dols: “Het eerste woord dat hierbij bij me opkomt is eenvoud; het mag allemaal wat eenvoudiger geregeld zijn. ”Na zijn aantreden als wethouder in Tilburg is Dols bij verschillende zorg- en welzijnsorganisaties op werkbezoek geweest. “Op de werkvloer kwam ik mensen tegen die vol passie met hun werk bezig zijn. We hebben het echter heel complex gemaakt voor de inwoner. Wanneer de keten niet goed blijkt te werken wordt er vaak weer iets nieuws bij bedacht; een nieuw team dat het moet gaan oplossen, terwijl er beter naar het al bestaande gekeken kan worden. Ik zou er graag een steentje aan bijdragen om het eenvoudiger te maken dan het nu is, met alle initiatieven en instellingen. Want hoe weet de burger nog waar hij of zij de meest passende hulp kan krijgen en wat als de hulp nergens gegeven kan worden? Laten we het dan los of is er een ketenverantwoordelijkheid?”

Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Een stap vooruit in een goede ketensamenwerking en ketenverantwoordelijkheid is de komst van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de regio. Het ministerie heeft de regio Hart van Brabant aangewezen als pilotregio voor dit Centrum waarin alle benodigde expertise samenkomt met denk-, doe- en doorzettingskracht onder één dak. Met de focus op veiligheid herstellen en acute risicofactoren wegnemen. Pas als de veiligheid hersteld is, wordt gekeken naar wat er nodig is aan zorg om het geweld duurzaam te stoppen. Wethouder Dols is hier nauw bij betrokken als voorzitter van het bestuurlijk platform van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dols: “Voor gezinnen waar het geweld zich maar blijft herhalen, ondanks dat er al veel organisaties bij betrokken zijn geweest, wordt de aanpak versterkt. Het Veiligheidsteam, als onderdeel van het Centrum – met daarin verschillende partijen als Veilig Thuis, Sterk Huis, Verslavingszorg etc. – is in december 2019 gestart met het oppakken van 25 van dergelijke casussen en breidt in 2020 uit naar wellicht 100 casussen. Afspraak tussen de partijen in het Veiligheidsteam is dat de geweldproblemen in deze gezinnen structureel en in gezamenlijke verantwoordelijkheid opgelost moeten worden.”

Op de vraag hoe de wethouder de samenwerking in het centrum concreet ziet is Dols duidelijk: “Soms zitten protocollen en beleidsstukken, hoe goed ze ook zijn bedoeld, in de weg. Ook laat men zich vaak leiden door prestatie indicatoren die niet altijd helpend zijn in waar de hulp voor bedoeld is. Het Veiligheidsteam gaat op een ‘platte’ manier samenwerken. Simpel en oplossingsgericht met een gemeenschappelijk doel en niet verschuilend achter regels. Het juiste doen voor de cliënt: daar gaat het om en daar zijn we voor. In deze regio weten de organisaties elkaar gelukkig al goed te vinden en de lijnen zijn redelijk kort. De interactie is hier goed.”

Levensverhaal
Afgelopen jaar Is de wethouder ook bij Veilig Thuis Midden-Brabant op werkbezoek geweest, waarbij hij mee heeft kunnen kijken en luisteren met casemanagers op de werkvloer. “De medewerkers zijn enorm deskundig en betrokken bij het werk. Het was mooi om de passie voor de casuïstiek bij hen te zien. Misschien is de term casuïstiek overigens niet zo passend”, denkt Dols. “Levensverhaal klinkt veel beter. Daarnaast zou het wellicht goed zijn om minder als hulpverlener of casemanager met de cliënt te praten maar meer van mens tot mens.”

Heftige problematiek
Wethouder Dols schrikt nog steeds van de complexe problematiek in gezinnen. Hij wil in zijn functie graag bijdragen aan een oplossing. Dat is ook zijn persoonlijke drijfveer: “Ik ben nu 10 jaar wethouder en sinds mei jl. in Tilburg. Bij de overstap naar een nieuwe baan stel ik mezelf altijd twee vragen: ‘vind ik het werk leuk en kan ik iets toevoegen’. De menselijke maat is voor mij een belangrijke factor, ik wil graag het verschil kunnen maken op individueel niveau, ook in die grote stad. Als wethouder kun je met een kleine gebaar vaak veel voor iemand betekenen. Het liefst ben ik de helft van mijn werkweek buiten om mensen te spreken, zodat ik in de haarvaten van Tilburg kan komen. Ik heb het gevoel dat ik inmiddels op meerdere momenten het verschil heb kunnen maken. Ik ben hier niet zozeer trots op, maar zie het als mijn verantwoordelijkheid als wethouder.”

Ik zoek hulp

Deel deze website: