Sluit website direct

menu

Vergezicht met Officier van Justitie Marieke Fimerius

Terug

Marieke Fimerius: “Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben heel veel impact op de slachtoffers. Je kunt je als partner en zeker als kind ook niet zomaar onttrekken aan de pleger.”

Marieke Fimerius is officier van justitie en een van de drie officieren in de regio met kindermishandeling in de portefeuille. Daarnaast is zij lid van de Regionale Taskforce Kindermishandeling.

Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt die bepalen dat Veilig Thuis, politie, het Openbaar Ministerie en andere relevante partners uit het zorg- en strafdomein overleg hebben in alle gevallen waarin de ene professional zich op het expertisegebied van de andere professional begeeft, zodat ieder in staat wordt gesteld optimaal (samen) bij te dragen aan het uiteindelijke doel: Veiligheid voor kinderen.

We spreken de officier over de samenwerking tussen straf en zorg ten behoeve van de ondersteuning aan kinderen in kwetsbare thuissituaties.

Afstemming
Fimerius: “Door goede afstemming streven wij ernaar om alle kinderen in kwetsbare thuissituaties, kinderen die thuis worden mishandeld, volledig in beeld te hebben. Samen kunnen we dan kijken wat er nodig is voor de veiligheid van die kinderen. Er is een goede samenwerking nodig om met elkaar te voorkomen dat er erge dingen gebeuren”, zegt Fimerius. “In de regio’s die een Zorg- en Veiligheidshuis hebben lukt dit gelukkig al goed. Instanties kennen elkaar daar en trekken ook al jaren met elkaar op.”

Een veilig thuis voor alle kinderen
Fimerius vervolgt: “Ik hoop dat de samenwerking tussen straf en zorg, die is vastgelegd in de handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling, de komende jaren nog verder verstevigd wordt. En dat wij samen kunnen zorgen voor veiligheid voor alle kinderen en voor een maatschappij zonder kindermishandeling. Idealiter zie ik mezelf dus, als officier van justitie die kindermishandelingszaken doet, zonder werk zitten over een jaar of vijf. Ik sluit echter – jammer genoeg – niet uit dat ik ook dan nog ernstige kindermishandelingszaken zal doen.”

Als Fimerius over de huidige samenwerking in het netwerk praat is ze positief: “De welwillendheid bij de verschillende instanties om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken hoe wij hier in de regio de veiligheid van kinderen kunnen verbeteren is groot."

Impact op slachtoffers
Fimerius vertelt dat ze in de ruim 20 jaar die ze bij het Openbaar Ministerie werkt – met kleine tussenposes - altijd verbonden is geweest aan huiselijk geweld- en kindermishandeling zaken: “Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben zoveel impact op de slachtoffers. Je kunt je als partner of kind ook niet zomaar onttrekken aan de pleger. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om samen met de andere ketenpartners te kijken wat er nodig is om de acute veiligheid en de structurele veiligheid te waarborgen. Het strafrecht kan daarbij helpen.”

In het regionaal overleg van het netwerk zorg en straf wordt door de netwerkpartners het landelijke beleid vertaald naar regionale werkafspraken. Daarnaast is men in het actieoverleg al enige tijd bezig om complexe casussen op operationeel niveau gezamenlijk op te pakken. Fimerius: “In deze regio wordt van oudsher gelukkig al goed samengewerkt tussen straf en zorg. Binnen de Zorg- en Veiligheidshuizen en ook aan de ZSM-Tafel.”

Ik zoek hulp

Deel deze website: