menu

Verbeterde Meldcode 1-1-2019

Terug

Verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling per 1 januari 2019

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt aangepast omdat professionals nu alleen bij Veilig Thuis melden als zij zelf inschatten dat het noodzakelijk is. In de aangescherpte meldcode worden straks ernstige gevallen van geweld altijd gemeld bij Veilig Thuis. Ook als de professional zelf de veiligheid met het gezin kan waarborgen. Alle beroepsgroepen die met kinderen en ouders werken, moeten aan hun meldcode een afwegingskader toevoegen in welke gevallen zij altijd een melding doen bij Veilig Thuis en welke hulp zij daarnaast zelf kunnen bieden of organiseren. Professionals melden nu alleen bij Veilig Thuis als zij zelf inschatten dat het noodzakelijk is. Professionals moeten vanaf 1 januari 2019 met de vernieuwde meldcode werken.

Deze wijziging komt o.a. tot stand zodat Veilig Thuis signalen of vermoedens van ernstige vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit verschillende bronnen bij elkaar kan brengen. De meeste beroepskrachten zien slechts een deel van de problemen. Beroepsgroepen moeten zelf in een beroepsgroep-breed afwegingskader omschrijven om welke situaties uit hun eigen praktijk het gaat.

Op 2 juli zijn de afwegingskaders van de beroepsgroepen aan de minister overhandigd en gepubliceerd. Ook is er een nieuwe versie van het Basisdocument Afwegingskader beschikbaar en een animatie van VWS.

Onder deze links is alle informatie te vinden: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2015/07/16/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Een video-animatie van de Augeo Foundation geeft helder weer wat de aanscherping in zal houden. Wil je dat nazien? Dat kan via deze link: https://youtu.be/GnOoWYOhQ44

Ik zoek hulp

Deel deze website: