Sluit website direct

menu

Veilig Thuis verbetert en vertelt: wat betekent dit voor jou?

Terug

Veilig Thuis verbetert en vertelt: wat betekent dit voor jou?

Wij, Veilig Thuis Midden-Brabant, hebben onze werkwijze verbeterd. In het kort is het doel om eerst samen te werken met partners voor het realiseren van directe veiligheid, pas daarna volgt het samenwerken voor risico gestuurde zorg. Tijdens vier verschillende regiobijeenkomsten, in Vlijmen, Oisterwijk, Tilburg en Dorst, gingen we al in gesprek met ruim 450 ketenpartners over de wijzigingen.

Door de grote belangstelling, wordt een vijfde extra bijeenkomst georganiseerd op 12 februari in Tilburg. Door de vele aanmeldingen, is het helaas niet meer mogelijk om je aan te melden. Mocht je vragen hebben, kun je mailen naar nieuwewerkwijze@veiligthuismiddenbrabant.nl.

De wijzigingen zijn onderdeel van een landelijke kwaliteitsimpuls om effectiever bij te dragen aan het daadwerkelijk stoppen van geweld in gezinnen en huishoudens. De focus op veiligheid en het partnerschap met ketenpartners staan hierin centraal. De belangrijkste concrete instrumenten van de wijziging zijn: de radar en monitor, de veiligheidsbeoordeling en de afstemming tussen Veilig Thuis en de wijkteams en ketenpartners.

De radar en monitor: meer situaties van huiselijk geweld langer in beeld brengen
Professionals kunnen door de verbeterde Meldcode afwegingskaders hanteren. Hierdoor komen er meer meldingen en zijn wij als Veilig Thuis en jullie als professionals vaker samen betrokken. De afwegingskaders dragen bij aan één taal over veiligheid. Daarnaast maken we samen gebruik van een landelijk Veilig Thuis register. Dat maakt het mogelijk bij alle meldingen na te gaan of een gezin of huishouden eerder gemeld is bij een andere Veilig Thuis. Het monitoren wordt uitgebreid naar gemiddeld anderhalf jaar. Dat betekent dat we na betrokkenheid gezinnen en huishoudens langer monitoren op veiligheid dan voorheen. Daarbij gaan we - in samenwerking met de keten - met alle leden van het gezin en huishouden in gesprek over hún veiligheid. We beperken ons niet tot het beantwoorden van de vraag of er hulp is, maar gaan na of stabiele veiligheid tot stand komt en ook daadwerkelijk standhoudt. Is dat het geval? Dan ronden we het monitoren af.

Veiligheidsbeoordeling: strakker en sneller beoordelen èn terugkoppelen
De werkwijze om de veiligheid te beoordelen (voorheen triage, nu noemen we dat de veiligheidsbeoordeling) is verder ontwikkeld. Vanaf 2019 beoordeelt Veilig Thuis - met een vernieuwd instrument - de veiligheid bij alle binnengekomen meldingen op dezelfde manier. Wij informeren na vijf werkdagen de melder en de direct betrokkenen over de uitkomsten van de veiligheidsbeoordeling. Als na de veiligheidsbeoordeling de conclusie wordt getrokken dat een casus wordt overgedragen aan een ketenpartner, informeren we de melder en de direct betrokkenen daar ook zo concreet mogelijk over. We spreken met de betreffende ketenpartner af dat zij contact opnemen met Veilig Thuis als de veiligheid opnieuw in het geding komt of wanneer de onveiligheid blijft bestaan.

De dienst ‘Onderzoek’
De dienst ‘Onderzoek’ wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Of als de leden van het gemelde gezin of huishouden niet openstaan voor hulp. Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan volgt de procedure richting het opstellen van veiligheidsvoorwaarden en monitoring zoals hierboven.

Over Veilig Thuis
Veilig Thuis Midden-Brabant is het expertisecentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het is onze verantwoordelijkheid om acuut en structureel geweld te stoppen. Daarvoor werken we samen met een groot netwerk aan professionals. Je kunt bij ons terecht voor deskundig advies. Daarbij nemen we de verantwoordelijkheid niet over, maar sparren graag zodat jij verder kunt. Daar waar nodig bieden we ook ondersteuning. Is er sprake van acuut of structureel geweld? Dan maak je een officiële melding. Maar liever voorkomen we dat. Heb je vermoedens, signalen of zorgen? Neem gerust contact op via 013 751 67 89 of via 0800 2000. Een e-mail sturen kan ook: info@veiligthuismiddenbrabant.nl.

Ik zoek hulp

Deel deze website: