Sluit website direct

menu

Start outreachend casemanagers en relatiebeheerder bij Veilig Thuis Midden-Brabant

Terug

Veilig Thuis Midden-Brabant is er van overtuigd dat Veiligheid voorop moet staan. Iedereen heeft recht op een veilige thuissituatie. Daar waar de veiligheid in het gedrang komt, grijpen we als samenleving in. En liever nog, zijn wij er eerder bij om onveiligheid te voorkomen. Dat betekent een beweging naar voren, nog meer investeren in preventie. Zodat we als samenleving eerder signalen herkennen, in gesprek gaan en weten waar we advies en hulp kunnen vragen.

Dat is een stevige ambitie. Een ambitie die eigenaarschap vraagt van alle (netwerk-)partners, op alle niveaus. Ook van Veilig Thuis. Regelmatig doen wijkteams, onderwijs, welzijnsorganisaties of gespecialiseerde zorgaanbieders een beroep op onze expertise. We hopen dat we hier nu op een betere wijze gehoor aan kunnen geven.

Vanaf 1 januari zijn twee Outreachend Casemanagers vrijgemaakt. Zij gaan professionals vroegtijdig adviseren en ondersteunen, zodat preventief gehandeld kan worden en een melding kan worden voorkomen. Het gaat hier om ondersteuning bij concrete casussen. Denk aan het sparren over oplossingsrichtingen, het aansluiten en/of ondersteunen bij gesprekken of (netwerk-)overleggen of het geven van voorlichting of instructies.

Daarnaast hebben we een relatiebeheerder die zich gaat zich toeleggen op een betere afstemming en verbinding tussen Veilig Thuis en de netwerkpartners. Het gaat hier om casuïstiek-overstijgende ondersteuning van de hele netwerksamenwerking. Denk aan het onderhouden van korte lijntjes, het expliciteren van verwachtingen over en weer, het bespreken van ‘best practices’ en het gezamenlijk aanpakken van verbeterpunten.

In de regio bouwen we een Centrum Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Eén van de pijlers is de bundeling van expertise, kennis, advies en scholing. De Outreachend Casemanagers en de relatiebeheerder hebben een directe link met het expertisecentrum van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Met deze extra krachten geven we de beweging aan de voorkant een extra impuls. Zoals gezegd, dat kan Veilig Thuis niet alleen. Daar hebben we alle partners in het netwerk bij nodig. Dat zal niet vanzelf gaan. Het wordt samen ontdekken, vast niet altijd zonder hobbels. Maar het belangrijkste is dat we in partnerschap vooruitkomen en leren: zoeken, vallen, opstaan en aanpassen. Maar vooral samen aan de slag, om écht het verschil te maken voor onze doelgroepen.

Onze outreachend casemanagers en relatiebeheerder zijn te bereiken via telefoonnummer 013 - 751 67 89.

Ik zoek hulp

Deel deze website: