Sluit website direct

menu

Samenwerking tussen de straf – en zorgketen

Terug

Voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zetten wij ons allemaal in. Om het verschil te maken voor de betrokkenen is samenwerking tussen de straf – en zorgketen noodzakelijk.

Veilig Thuis en justitiepartners hebben (deels gelijke) wettelijke opdrachten in zaken van huiselijk geweld en (strafbare) kindermishandeling. Deze overlap zit op twee punten: het onderzoek / de interventies die nodig zijn en het besluit over wat er moet gebeuren. Dit betekent dat hierover tussen de strafrechtsketen en Veilig Thuis afstemming moet plaatsvinden om overlap en / of parallelle trajecten te voorkomen. Het doorbreken van eventuele (gewelds)patronen kan niet eenzijdig vanuit zorg of strafrecht worden opgelost. Wél kan het strafrecht deze (reeds lopende) hulpverleningstrajecten ondersteunen en versterken door de inzet van strafrechtelijke veiligheidsmaatregelen. Zowel ten bate van de directe veiligheid (bescherming slachtoffers) als ter ondersteuning van risicogestuurde zorg (aanpakken van onderliggende oorzaken van geweld / kindermishandeling). Dus: samenwerken aan directe én structurele veiligheid voor alle directbetrokkenen..

Tijdens de Regionale VAK-middag van 16 november jl. stond het thema “samenwerken bij strafbare kindermishandeling (georganiseerd door Veilig Thuis, Raad van de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, Reclassering en Politie, in opdracht van het regionaal netwerk Zorg en Straf) centraal. De handreiking “Samenwerken bij strafbare kindermishandeling” is nogmaals onder de aandacht gebracht en met de deelnemers is het belang van samenwerking in een zo vroeg mogelijk stadium besproken.

Met een (digitale) opkomst van 124 deelnemers kunnen we zeggen dat we zeer tevreden zijn. De  positieve reacties laten zien dat extra bewustwording is gecreëerd. Het belang van zo vroeg mogelijk afstemmen en samen optrekken tussen zorg- en strafpartners is door de besproken cases weer goed op het netvlies gezet.

Ik zoek hulp

Deel deze website: