Sluit website direct

menu

Jaarbeeld veilig thuis midden brabant 2019

Terug

Veilig Thuis Midden-Brabant heeft er ook voor het jaar 2019 voor gekozen om een kort en helder jaarbeeld te geven. In dit jaarbeeld doen we graag verslag van onze inspanningen en behaalde resultaten in 2019. Dit is een voorlopige publieksversie, het complete jaardocument 2019 zal eind mei a.s. te lezen zijn.

Landelijke ontwikkelingen
In 2019 was er een aantal landelijke ontwikkelingen die op alle Veilig Thuis organisaties en haar omgeving invloed hadden. De visie gefaseerde ketensamenwerking is bijvoorbeeld geïmplementeerd. 2019 is dus wederom een dynamisch jaar geweest voor Veilig Thuis. Ook 2020 belooft een pittig jaar te worden. In de eerste maanden van 2020 is wederom een verhoogde instroom waar te nemen.

Samenwerking
Door de intensieve samenwerking met partners in de zorg- en veiligheidsketen wordt de veiligheid van betrokkenen duurzaam geborgd. Daarbij wordt de slogan ‘Een Veilig Thuis, dat doen we samen!’ omarmd. Niet alleen landelijk maar ook regionaal heeft Veilig Thuis een stevige (wettelijke) positie die – op continue wijze - verder verbeterd kan worden. Door een slimme ketenaanpak willen we het geweld duurzaam stoppen. De samenwerkingen met alle betrokken organisaties en professionals hebben we ook in 2019 als positief ervaren!

Klik hier om naar het jaarbericht te gaan.

Ik zoek hulp

Deel deze website: