menu

Jaarbeeld Veilig Thuis Midden-Brabant 2018

Terug

Veilig Thuis Midden-Brabant heeft er ook voor het jaar 2018 voor gekozen om een kort en helder jaarbeeld te geven. In dit jaarbeeld doen we graag verslag van onze inspanningen en behaalde resultaten in 2018. Dit is een voorlopige publieksversie, het complete jaardocument 2018 zal eind mei a.s. te lezen zijn.

Landelijke ontwikkelingen
In 2019 is er een aantal landelijke ontwikkelingen die op alle Veilig Thuis organisaties en haar omgeving invloed hebben. Veilig Thuis heeft hier in 2018 voorbereidingen voor getroffen. De Meldcode werd aangescherpt, waardoor de radarfunctie van Veilig Thuis meer vorm krijgt. Het Handelingsprotocol werd herzien, wat onder andere betekent dat het triage-instrument werd uitgebreid. Om hier goed op voorbereid te zijn kregen alle medewerkers van Veilig Thuis Midden-Brabant in het laatste kwartaal van 2018 en eerste maand van 2019 deskundigheidsbevordering op deze ontwikkelingen. 2018 is dus wederom een dynamisch jaar geweest voor Veilig Thuis. Ook 2019 belooft een pittig jaar te worden. In de eerste maanden van 2019 is wederom een verhoogde instroom waar te nemen.

Samenwerking
Door de intensieve samenwerking met partners in de zorg- en veiligheidsketen wordt de veiligheid van betrokkenen duurzaam geborgd. Daarbij wordt de slogan ‘Een Veilig Thuis, dat doen we samen!’ omarmd. Niet alleen landelijk maar ook regionaal heeft Veilig Thuis een stevige (wettelijke) positie die – op continue wijze - verder verbeterd kan worden. Door een slimme ketenaanpak willen we het geweld duurzaam stoppen. De samenwerkingen met alle betrokken organisaties en professionals hebben we ook in 2018 als positief ervaren!

Klik hier om naar het jaarbericht te gaan.

Ik zoek hulp

Deel deze website: