Sluit website direct

menu

Diensten veilig thuis

Terug

Diensten Veilig Thuis

Voor casussen die na de veiligheidsbeoordeling[i] niet in aanmerking komen voor directe overdracht aan een ketenpartner heeft Veilig Thuis twee diensten beschikbaar:

1. Dienst Voorwaarden & vervolg
Veilig Thuis werkt met het gezin of huishouden en met ketenpartners samen aan verdere hulp en behandeling. Veilig Thuis spreekt met de leden van het (gezins-) systeem af wat tenminste moet gebeuren om er voor te zorgen dat het direct veilig wordt. Deze afspraken noemen we “veiligheidsvoorwaarden”[ii]. De veiligheidsvoorwaarden worden door Veilig Thuis overgedragen aan ketenpartner die op basis hiervan veiligheids- en herstelplannen maken die moeten leiden tot stabiele veiligheid. De veiligheidsvoorwaarden vormen ook de basis van de monitor van Veilig Thuis waarbij gevolgd wordt of het daadwerkelijk veilig wordt in het gezin of huishouden.

2. Dienst Onderzoek
De dienst onderzoek wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Onderzoek wordt ook ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen samenwerken met Veilig Thuis. Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling dan spreek Veilig Thuis met de leden van het (gezins-)systeem af wat tenminste moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het direct veilig wordt. Deze afspraken noemen we veiligheidsvoorwaarden. De veiligheidsvoorwaarden worden door Veilig Thuis overgedragen aan ketenpartner die op basis hiervan veiligheids- en herstelplannen maken die moeten leiden tot stabiele veiligheid. De veiligheidsvoorwaarden vormen tevens de basis van de monitor van Veilig Thuis waarbij gevolgd wordt of het daadwerkelijk veilig wordt in het gezin of huishouden.

Schema na binnenkomst signaal.

[i] Zie voor meer informatie over de veiligheidsbeoordeling de nieuwsbrief van april 2019

[ii] Zie voor meer informatie over de veiligheidsvoorwaarden de nieuwsbrief van januari 2020

Ik zoek hulp

Deel deze website: