Sluit website direct

menu

De vijf vragen aan.....

Terug

De vijf vragen aan....

Ine van der Welle, operationeel specialist Zorg- en Veiligheidshuis en Politie Hart van Brabant, en Ingrid van Hoof, staffunctionaris beleid en innovatie Veilig Thuis Midden-Brabant.

“We kijken samen naar ons gezamenlijke belang en we weten elkaar goed te vinden”

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Ine: “Ik werk al sinds de zomer van 2017 voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Sinds mei 2018 heb ik Ingrid leren kennen die toen gestart is bij Veilig Thuis Midden-Brabant.” Ingrid vult aan: “De aanleiding voor onze ontmoeting was de verandering van onze werkwijze bij Veilig Thuis.”

Aan welke projecten werken jullie samen?
“Op dit ogenblijk is er veel overleg over de politiemeldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen,” vertelt Ine: “hoe deze verwerkt worden en hoe de terugkoppeling wordt gedaan.” Ingrid: “Het routeeroverleg, waar tot voor kort politiemeldingen apart behandeld werden, is komen te vervallen. Nu komen alle meldingen, inclusief politiemeldingen, op dezelfde manier bij Veilig Thuis binnen, zoals landelijk is bepaald. Altijd met een volledige veiligheidsbeoordeling.”

Wat maakt jullie samenwerking succesvol?
Ingrid geeft aan: “Ik vind het prettig zo goed met Ine te kunnen sparren, ze staat altijd open voor overleg. Ik vind het ook erg fijn dat ze breder kijkt dan alleen naar het belang van de politie, we kijken echt samen naar ons gezamenlijke belang. En we weten elkaar goed te vinden.” Ine is het daarmee eens: “Er is een makkelijk, laagdrempelig contact. Dit maakt het prettig om samen te werken.”

Ingrid en Ine, wat zijn jullie sterkste punten?
Ingrid: “Die open houding van Ine dus.” Ine vult nog aan: “Wij zijn uit hetzelfde hout gesneden, we zorgen er altijd voor dat we goed voorbereid en ingelezen zijn. Ingrid weet waarover ze het heeft. Dat is fijn. Daarnaast is er veel vertrouwen tussen ons, ze komt afspraken altijd na en ze belt altijd snel terug. Ik was ook echt op zoek naar een nieuw betrouwbaar contactpersoon bij Veilig Thuis, na het vertrek van mijn vorige contactpersoon.”

Waar liggen nog kansen voor verdere samenwerking tussen jullie?
Ine en Ingrid weten beiden dat er nog een flinke klus te klaren is met het nieuwe traject politiemeldingen bij Veilig Thuis, waarvoor nog niet alles uitgekristalliseerd is. Ine: “Het is belangrijk om elkaar hierin te blijven opzoeken en waar nodig dingen bij te schaven.” Ingrid: “En de samenwerking te verbreden naar het hele Zorg- en Veiligheidshuis, om ook lijnen met de andere ketenpartners te leggen op het hele straf- en zorggebied.”

Ik zoek hulp

Deel deze website: