Sluit website direct

menu

De vijf vragen aan Marijana en Nicole

Terug

Marijana Laus, GGD HvB, projectleider Kansrijke Start (o.a. Nu Niet Zwanger) en Nicole van Gorkom, casemanager Veilig Thuis Midden-Brabant:

"Wij zijn allebei erg gedreven in de samenwerking met onze doelgroep. We blijven volhouden, geven niet op, staan achter het programma en dragen het uit."

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Marijana: “Wij hebben elkaar een jaar of zes geleden ontmoet, vanuit een casus op de vrouwenopvang waar Nicole toen werkte. In die periode is Nicole benaderd voor het meewerken en denken in wat destijds een pilot was en nu het Landelijk Programma Nu Niet Zwanger waar ik toen al kartrekker in was.”

Wat doen jullie samen? Aan welke concrete projecten werken jullie samen?
Nicole: “Wij werken samen voor het Nu Niet Zwanger programma (www.nunietzwanger.nl) Marijana is projectleider van Nu Niet Zwanger in Midden-Brabant en ik ben aandachtsfunctionaris vanuit Veilig Thuis Midden-Brabant. Daarnaast wordt Marijana regelmatig benaderd voor informatie en meer expertise delen binnen Veilig Thuis met betrekking tot risicovolle zwangerschappen en nu ook over het totale programma Kansrijke Start (https://www.kansrijkestartnl.nl/). Marijana vult aan: “Ik verwijs vanuit preventief oogpunt collega’s uit het werkveld die vast lopen in een casus waarbij sprake is van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling door naar Nicole, om mee te denken. We houden de lijnen graag kort.”

Wat maakt jullie samenwerking succesvol?
Marijana: “Wij zijn allebei erg gedreven in de samenwerking met onze doelgroep. We blijven volhouden, geven niet op, staan achter het programma en dragen het uit. Wij hebben respect en vertrouwen naar elkaar toe. We werken samen vanuit de gedachte: ‘wat is weldoen voor deze cliënt en hoe kunnen meelopen en de cliënt ondersteunen met behoud van de eigen regie’.  Nicole beaamt dit: “we voelen allebei de urgentie om het verschil te maken. Als we ergens op vastlopen, zoeken we samen een andere ingang om toch die aansluiting bij de cliënten te vinden. Wij werken graag proactief om in een vroegtijdig stadium aansluiting bij de cliënten te vinden. Laatst heeft een cliënte ons hartelijk bedankt omdat we er de laatste jaren, als dat voor haar nodig was, voor haar waren. Ze voelde zich gehoord en gesterkt om een eigen keuze te maken en is daar nu erg trots op.”   

Wat is het sterkste punt van de ander?
Nicole: “Marijana heeft ruime kennis over risico zwangerschappen. Toen zij nog direct cliëntencontact had kon zij vanuit haar open en niet oordelende houding cliënten motiveren om een voor hen passende keuze te maken waarmee cliënten weer regie voelen. Aansluiten bij cliënten, hun beleving en niveau door naast de cliënt te staan en deze te ondersteunen bij het verkrijgen van eigen inzicht en hiermee accepteren van hulp was haar uitgangspunt. Vanuit haar huidige functie is zij net zo bevlogen aan de slag met professionals. Zij weet professionals te enthousiasmeren en te motiveren om vanuit het gezamenlijke belang samen te werken waarbij zij het doel niet uit het zicht verliest.”
Marijana over Nicole: “Nicole is erg doortastend, wil in verbinding werken en is hiermee erg gericht op de samenwerking. Dat samenwerken in de keten is vanzelfsprekend voor haar. In de samenwerking merk je dat zij passie heeft voor haar werk, dat werkt aanstekelijk. Ze is proactief in haar gesprekken als het om Nu Niet Zwanger gaat. Juist in de frontoffice, waar Nicole bij Veilig Thuis werkzaam is, waarbij je redelijk kort contact met cliënten hebt kan het lastig zijn om het gesprek over een kinderwens ter sprake te brengen, maar dat belemmert haar niet om het gesprek aan te gaan.”

Waar denken jullie dat er kansen liggen voor verdere samenwerkingen tussen jullie?
Marijana en Nicole zijn het ook hierover eens: “In de samenwerking tussen GGD HvB en Veilig Thuis menen we dat we elkaar op preventief vlak nog meer kunnen gaan vinden en versterken als het gaat om Kansrijke Start.”

Ik zoek hulp

Deel deze website: