Sluit website direct

menu

De vijf vragen aan.... Joyce Huijding en Rianne van der Aa

Terug

“Als we de samenwerking optimaliseren kunnen we ook een beter beeld vormen van de aard en omvang van deze problematiek."

We interviewen Joyce Huijding (coördinator mensenhandel regio Hart van Brabant) en Rianne van der Aa (gedragswetenschapper Veilig Thuis Midden-Brabant) voor de rubriek 'De vijf vragen aan...' 

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Joyce vertelt: "In 2019 startte ik in de functie van coördinator Mensenhandel. We hebben elkaar toen voor het eerst ontmoet tijdens een overleg." Rianne vult aan: "Dat gesprek kan ik mij nog goed herinneren, ik was onder de indruk van jouw expertise op dit gebied." Joyce: "Het overleg heeft meteen een vervolg gehad, zo ben ik samen met een medewerker van CoMensha (coördinatie centrum Mensenhandel) bij Veilig Thuis Midden-Brabant langsgegaan om een presentatie te geven. Daarna heb ik meerdere collega’s binnen Veilig Thuis ontmoet." Rianne: "Dat klopt, na het formuleren van de expertisegroep met o.a. het aandachtsgebied mensenhandel binnen Veilig Thuis is Joyce aangesloten bij een vergadering van deze expertisegroep en sindsdien is onze samenwerking meer van de grond gekomen. Tegenwoordig bellen we elkaar veel vaker in zaken rondom Mensenhandel." Joyce merkt op: "Het werkt dat er wat directere lijnen zijn, we hebben elkaar gelukkig goed weten te vinden."

Wat doen jullie samen? Aan welke concrete projecten werken jullie samen?
Joyce: "Mensenhandel is een problematiek die leeft binnen de gemeente, maar ook bij Veilig Thuis. Dat zorgt meteen voor verbinding in het werk." Rianne: "We werken steeds vaker en nauwer samen om deze problematiek aan te pakken. Zowel vanuit Veilig Thuis als vanuit de gemeente willen we meer zicht krijgen op deze problematiek en daarnaast op maat inzet plegen waardoor we deze vorm van geweld en onveiligheid tijdig kunnen stoppen." Joyce noemt: "In casuïstiek merk ik dat de aanvulling en ook de mogelijkheden van Veilig Thuis en de bevoegdheden goed op elkaar kunnen aansluiten, hierdoor kunnen we veel bereiken in casuïstiek." 

Wat maakt jullie samenwerking succesvol?
Joyce benoemt: "We weten elkaar laagdrempelig te vinden, we kunnen aansluiting vinden en ieders expertise benutten." Rianne: "Casuïstiek die op maat aangevlogen moet worden krijgt die aandacht door deze expertise te bundelen." Joyce beaamt: "Om een voorbeeld te geven van een succesvolle samenwerking kan ik een casus aanhalen van een minderjarig meisje dat slachtoffer is van mensenhandel, waarbij we naast de aangifte en het strafrechtelijke proces ook aandacht moeten hebben voor zorg en hulpverlening. Er waren zorgsignalen binnen het gezin en dat is het moment geweest dat ik heel graag gebruik maak van de ondersteuning en expertise van Veilig Thuis." Rianne: "In deze zaak heeft Veilig Thuis de zorgsignalen opgepakt en een inschatting gemaakt." Joyce: "Vanuit mijn rol heb ik aan kunnen sluiten bij het slachtoffer en ook haar ouders in de wetenschap dat de zorgen verdere aandacht kregen vanuit Veilig Thuis." 

Wat zijn de sterkste punten van de ander?
Joyce: "Erg waardevol is mijn contact met politieteam Mensenhandel. Dat ligt voor Veilig Thuis moeilijker omdat die verbinding er niet is. Het is mooi om de juiste partijen aan elkaar te verbinden. Veilig Thuis heeft weer bevoegdheden die ik niet heb, dat is de kracht van de verbinding." Rianne geeft aan: "Die aanvulling vanuit de positie en rol van Joyce én de mogelijkheden vanuit de gemeente zijn juist zo ontzettend waardevol voor Veilig Thuis. We kunnen Joyce altijd bellen ter consultatie en advies en daarnaast om te checken of een adres bekend is binnen de gemeente." Joyce merkt op: "Dat werkt andersom net zo, het is fijn om Veilig Thuis te kunnen benaderen voor advies, zij zijn altijd bereid om mee te denken over de mogelijkheden en over wat nodig is." 

Waar denken jullie dat er kansen liggen voor verdere samenwerkingen tussen jullie?
Rianne: "Wat mij betreft ligt er een kans in het beter herkennen van de problematiek mensenhandel binnen Veilig Thuis met daarbij ook het verbeteren én het in stand houden van de waardevolle samenwerking met Joyce en de gemeente. Binnen Veilig Thuis zie ik zeker mogelijkheden om informatie te verrijken bij de gemeente rondom mensenhandel en dit te integreren in de werkwijze van Veilig Thuis wat betreft de veiligheidsbeoordeling." Joyce: "Als het gaat om de zogenaamde “loverboyproblematiek” weten we elkaar te vinden, maar bij criminele uitbuiting - wat ook onder mensenhandel valt - lijken we dit lastiger te herkennen. Ik denk dat het goed zou zijn om in 2022 meer zicht te krijgen op die problematiek. Hier denk je minder snel aan als het gaat om uitbuiting." Rianne beaamt: "Daar kan ik mij zeker in vinden, ik denk dat we binnen de veiligheidsbeoordeling alerter moeten zijn op specifieke signalen, wij weten niet waar jongeren mee bekend zijn. Wij verrijken bij bepaalde partijen, niet bij deze afdeling van de gemeente. Het zou een goede start zijn om alerter te zijn op signalen en te weten wanneer we met de coördinator  Mensenhandel moeten schakelen." Joyce: "Klopt, daarnaast denk ik dat we in gespreksvoering samen nog veel kunnen bereiken. Als we de samenwerking optimaliseren kunnen we ook een beter beeld vormen van de aard en omvang van deze problematiek, daarbij is het goed om te benoemen dat ik handel volgens de Wet meldcode zoals deze voor elke professional geldt."

Zowel Joyce als Rianne geven tot slot aan genoeg ideeën en ontwikkelpunten voor het komende jaar 2022 te zien: "We zien de verdere samenwerking en afstemming positief tegemoet!" 

 

Ik zoek hulp

Deel deze website: