Sluit website direct

menu

De vijf vragen aan….Jessica van Rijzewijk, voorzitter JBT, en Ellen op ’t Hoog, casemanager binnen Veilig Thuis Midden-Brabant.

Terug

De vijf vragen aan….

Jessica van Rijzewijk, voorzitter Jeugdbeschermingstafel, en Ellen op ’t Hoog, casemanager binnen Veilig Thuis Midden-Brabant.

Bij grote zorgen over de ontwikkeling en/of de veiligheid van kinderen, waarbij gemeend wordt dat hulp in een gedwongen kader nodig is, kan de Jeugdbeschermingstafel benaderd worden. De Jeugdbeschermingstafel is een overleg met aanmelder (bijvoorbeeld Veilig Thuis), ouders, hun kind(eren) (indien zij 12 jaar of ouder zijn) en andere betrokkenen waarbij bekeken wordt op welke manier er verandering kan komen in een slechte situatie.

'Het is de toon die de muziek maakt'

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Jessica: ´Ellen en ik hadden elkaar telefonisch al eerder ontmoet, toen Ellen een melding maakte bij de Raad voor de Kinderbescherming, daar was ik als Raadsonderzoeker werkzaam voordat ik voorzitter ben geworden van de Jeugdbeschermingstafel. Uiteindelijk hebben Ellen en ik elkaar ontmoet toen ik in september 2018 voorzitter werd van de Jeugdbeschermingstafel en Ellen daar een Verzoek tot onderzoek inbracht. Ellen vult aan: ´Ik heb Jessica verschillende keren telefonisch gesproken toen zij werkzaam was binnen de Raad voor de kinderbescherming. Ik belde dan om een casus te bespreken.’

Wat doen jullie samen? Aan welke concrete projecten werken jullie samen?
´Ellen levert een verzoek tot onderzoek aan bij de Jeugdbeschermingstafel, voorafgaand stemt Ellen de casus met mij af,´ vertelt Jessica. Ellen: ´Ik vind het belangrijk om een verzoek tot onderzoek goed te schrijven zodat alle partijen zich gehoord en erkend voelen, om die reden bespreek ik altijd voorafgaand anoniem mijn casus met Jessica. Dit is helpend omdat Jessica vanuit een ander perfectief, namelijk die van voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel, feedback en/of aanvullingen kan geven. Wanneer ik voorafgaand goed afstem met Jessica, helpt mij dit in de communicatie richting bijvoorbeeld ouders. Zodat ik hen en ook de jeugdigen, goed kan informeren.´

Wat maakt jullie samenwerking succesvol?
Ellen: ´Onze samenwerking is succesvol doordat we in de casuïstiek die we samen hebben met elkaar afstemmen. Jessica vult aan: ´Ellen levert goed onderbouwde verzoeken tot onderzoek aan waarin je terugziet dat zij systemisch te werk gaat. Dit helpt mij als voorzitter van de Jeugdbeschermingstafel enorm om een goed besluit te kunnen nemen.´ Ellen merkt op: ´Jessica geeft ouders de gelegenheid om te reageren op het verzoek tot onderzoek en hoort alle betrokken partijen aan tafel.´ De Jeugdbeschermingstafel is een onderdeel van een veel langer proces waarin ouders met hun kind(eren) zitten en daarin is het belangrijk dat vervolginstanties ook weer verder kunnen en ouders zich gehoord en gezien voelen in hoe zij hun gezinssituatie beleven. Ik denk dat dit ons samen goed lukt.´

Wat is het sterkste punt van de ander?
Ellen: ´Jessica kent haar positie binnen de keten, maar kan zich ook in andere posities verplaatsen. Hierdoor kan Jessica tijdens de Jeugdbeschermingstafel vanuit verschillende oogpunten een casus benaderen en hier kritisch op zijn.’ Jessica geeft aan: ´De kracht van Ellen is dat zij zich niet laat leiden door de verschillende betrokken partijen in een casus, waardoor zij onpartijdig blijft. Ellen laat zich niet verleiden om mee te gaan in de strijd, waardoor zij in haar verzoeken tot onderzoek niet veroordeelt. Ellen vult aan: ´Ik gebruik in mijn verzoeken tot onderzoek de woorden van ouders. Wanneer ik er als casemanager niet uit kom met ouders benoem ik dit, ik geef mijn visie als casemanager op de situatie en vraag ouders om hun visie ook te delen. Jessica vult nog verder aan: ´Het is de toon die de muziek maakt en door de open en transparante houding van Ellen, weten ouders waar zij aan toe zijn.´

Waar denken jullie dat er kansen liggen voor verdere samenwerkingen tussen jullie?
Zowel Jessica als Ellen zijn erg tevreden over de huidige samenwerking met elkaar. Jessica: ´We weten elkaar te vinden. Ik denk wel dat het fijn is als anderen gebruik maken van de expertise van Ellen.´ Ellen: ´Jessica en ik durven beiden kritisch te zijn naar elkaar.´

Ik zoek hulp

Deel deze website: