Sluit website direct

menu

De vijf vragen aan.....Eslie Nugter en Annette Velders

Terug

De vijf vragen aan….

Eslie Nugter, sociaal team Alphen-Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen, en Annette Velders, casemanager Veilig Thuis Midden-Brabant

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Eslie: "Ik heb Annette ongeveer twee jaar geleden bij het Sociaal team van Gilze en Rijen ontmoet. Annette was daar destijds aangesloten bij een casuïstiek overleg. Er waren wat frustraties en onduidelijkheden rondom de samenwerking tussen het Sociaal team en Veilig Thuis. We hebben toen besloten om Veilig Thuis uit te nodigen om met ons in gesprek te gaan. Annette was namens Veilig Thuis bij het gesprek aanwezig. In dat gesprek konden we de samenwerkingsperikelen heel goed met Annette bespreken."

Annette beaamt: "Dat klopt, ik was de nieuwe bruggenbouwer vanuit Veilig Thuis voor het Sociaal team Gilze en Rijen. Mijn collega was net met pensioen gegaan en ik nam het van haar over. Tijdens dat gesprek hebben we besproken dat het goed zou zijn om elkaar wat structureler te ontmoeten zodat vragen, onduidelijkheden en ontwikkelingen persoonlijk met elkaar gedeeld konden worden. In 2019 startte ik tweemaal per maand op dinsdagochtend op bij het Sociaal team om de drempel tot contact te verlagen. Toen brak echter de Corona pandemie uit en kregen we helaas te maken met een lock down. Om de verbinding toch te behouden is daarom afgesproken dat ik ten tijde van Corona eens per drie weken via MS teams aansluit bij de casuïstiekbespreking."

Wat doen jullie samen? Aan welke concrete projecten werken jullie samen?
Annette: "Ik sluit nu dus aan bij de casuïstiekbespreking van het Sociaal team om laagdrempelig de contacten, ook tijdens de lock down, te onderhouden. Alle vragen en bespreekpunten, zowel vanuit het Sociaal team als vanuit mij namens Veilig Thuis, kunnen in dat overleg aan bod komen. Ook mededelingen en ontwikkelingen vanuit beide organisaties worden besproken."

Eslie vult aan: "We hebben ook wel eens samen een warme overdracht gedaan. Het is echt heel helpend om in persoonlijk, face to face, overleg samen belangrijke zaken te bespreken. Er is een andere dynamiek dan wanneer je elkaar telefonisch spreekt, je ziet elkaars mimiek en er is sprake van direct en persoonlijk contact, ook met de direct betrokkenen. Voor hen is het helpend en helder wie welke rol heeft en wat de afspraken zijn. Er is hierdoor minder ruis."

Wat maakt jullie samenwerking succesvol?
Eslie: "Zaken kunnen worden uitgesproken. We begrijpen elkaar beter. Er is openheid in het onderlinge contact. Continuïteit in de persoon van Annette is ook een succesfactor in de samenwerking. Veilig Thuis kan adviezen geven over de zaken waar het Sociaal team mee aan de slag is, zonder dat er perse vanuit een melding betrokkenheid van Veilig Thuis is."
Annette: "Voor Veilig Thuis werkt het eveneens verrijkend om op deze manier samen te werken. Het Sociaal team kijkt ook naar een ander stukje in de casus, zoals bijvoorbeeld het financiële aspect binnen de hulpverlening; wat heeft de hulpverlening gekost en wat heeft het opgeleverd. Dat zijn zaken waar Veilig Thuis niet mee bezig is. Het is aanvullend om dat te weten."

Wat is het sterkste punt van de ander? 
Eslie: "Wat ik sterk vind van Annette is dat zij naar het 'hol van de leeuw' is gekomen. Dat was vast niet makkelijk. Het Sociaal team is een pittig team. Maar Annette staat er nog steeds. Wat verder sterk is aan Annette is dat zij het contact ook tijdens Corona heeft vastgehouden. Annette is een betrouwbare samenwerkingspartner."
Annette noemt: "Het team en ook Eslie is kritisch en heel sterk op inhoud. Grenzen van mogelijkheden worden duidelijk aangegeven, dat is erg krachtig. Samen zoeken we op een constructieve manier hoe we de samenwerking kunnen blijven versterken. Dat ervaar ik als heel ondersteunend. Face to face contact maakt het inderdaad krachtiger dan wanneer het contact enkel telefonisch plaatsvindt. Je bouwt echt iets op met elkaar."

Waar denken jullie dat er kansen liggen voor verdere samenwerkingen tussen jullie?
Annette: "Wat mij betreft bij het uitbouwen van de bestaande samenwerking. Door de inzet van twee outreachend casemanagers en een relatiebeheerder vanuit Veilig Thuis wordt opnieuw gekeken naar ieders rol. Ook bij het Sociaal team spelen er ontwikkelingen. Een goede basis voor samenwerking ligt er gelukkig al." 
Eslie merkt op: "Ik sluit me aan bij Annette. Ik ben benieuwd naar de ontwikkelingen, ook vanuit het Sociaal team en het dorpsteam. Ik hoop dat de korte lijntjes behouden kunnen blijven, want dat werkt super fijn en laagdrempelig!"

 

 

Ik zoek hulp

Deel deze website: