Sluit website direct

menu

De vijf vragen aan....Anne en Hilke

Terug

De vijf vragen aan: Hilke Verberne en Anne Limpens

Hilke is operationeel specialist B Zorg en Veiligheid, werkzaam bij de Politie in District Hart van Brabant. Hilke is verantwoordelijk voor de portefeuille zorg en veiligheid die bestaat uit de volgende thema’s: huiselijk geweld, kindermishandeling, stalking, verwarde personen, vermissingen, persoonsgerichte aanpak en jeugd. Daarnaast geeft ze leiding aan het team Politie in het Zorg- en Veiligheidshuis. Zoals Hilke zelf zegt: “Ik ben geen boevenvanger, maar ga liever voor het goede gesprek en kijk naar de context van gedrag. Daarnaast krijg ik veel energie van het werken in dit domein, want in veel casussen binnen de politie zit wel een component van een van de bovenstaande thema’s.”

Anne Limpens heeft een dubbelfunctie binnen Veilig thuis Midden-Brabant. Anne is medewerker op de Brede Front Office en ook Coördinator Aanpak Seksueel Geweld (CASG). In deze laatste functie heeft zij veel contact met Hilke, zowel op inhoud als procesmatig. Anne: “Ik heb binnen de functie CASG een interne- en externe taak die te maken heeft met het beter bedienen van slachtoffers en plegers. We gaan voor de ideale balans van straf en zorg."

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Anne: “Door de Corona pandemie hadden we elkaar tot nu toe alleen nog maar via MS Teams en telefonisch gesproken. Hilke: "Ons eerste contact ging over hoe een zaak met een minderjarig slachtoffer en een minderjarige verdachte niet goed verliep. Ten behoeve van de samenwerking hebben we daar uitvoerig over gesproken en ons binnen de eigen organisatie gericht op de doorontwikkeling van dit thema." Anne vervolgt: "Dit interview is de eerste fysieke bijeenkomst tussen ons na de komst van Hilke een half jaar geleden bij de politie in het Zorg- en Veiligheidshuis. Het is heel fijn dat dit nu weer kan.“

Wat doen jullie samen? Aan welke concrete projecten werken jullie samen?
Anne: “Wij werken samen aan een soepeler verloop in de ketensamenwerking tussen Veilig Thuis en de Politie op het vlak van seksueel geweld. Wij hebben op dit moment vooral extra aandacht voor het moment van het inschakelen van hulpverlening in strafrechtelijke onderzoeken om de burger hierin centraal te stellen. Wij kijken daarbij vooral naar het nu, maar ook naar de toekomstbestendigheid.” Hilke vult aan: ”Bij de politie zijn er vele (interne) verschuivingen binnen de afdeling Zeden en binnen de afdeling Politie van het Zorg- en Veiligheidshuis geweest. Hierdoor moeten contacten opnieuw aangescherpt worden. Ik ben in april gestart in deze functie en kijk met een frisse blik kritisch naar de bestaande processen.” Anne merkt op: "Daarnaast zijn wij bezig om het onderwerp seksueel geweld meer te integreren binnen de bestaande processen binnen de organisaties, waardoor de benadering minder afhankelijk is van individuen op de werkvloer."

Wat maakt jullie samenwerking succesvol?
Anne noemt: “Het laagdrempelig contact, een stukje humor en de daadkracht. Maar dat is niet het enige, onze persoonlijkheden lijken veel op elkaar. We bijten ons vast in een casus en we laten niet meer los tot het kan. We hebben feeling met en voelen passie voor het onderwerp, dat spat er altijd vanaf. We zijn kritisch op elkaars werk en we hebben hetzelfde doel, namelijk verbetering in de processen aanbrengen." Hilke: "We zijn allebei bereid om kritisch naar het eigen proces te kijken. We hebben zicht op elkaars processen en kunnen elkaar makkelijk aanspreken en vinden." 

Waar denken jullie dat er kansen liggen voor verdere samenwerkingen tussen jullie?
Hilke: “Mensen uit onze organisaties meekrijgen in onze werkwijze. Door zelf mee te doen en mensen intrinsiek te motiveren denken wij dat dit gaat lukken. Daarnaast moeten we realistisch blijven en elkaar scherp houden door kritische vragen aan elkaar te blijven stellen. Wij zien kansen in meer aan de voorkant gezamenlijk keuzes maken. Dit sluit ook helemaal aan bij de ontwikkelingen van 'samen op in acuut'."

Wat maakt dat jullie passie hebben bij het thema seksueel geweld?
Anne: “Voor zowel slachtoffer als voor de pleger en diens omgeving is het een wereld die (vaak) onbekend is. De betrokkenheid bij dit soort casuïstiek, het afbreukrisico, het verwachtingspatroon en de meningen van burgers in deze zaken, maken dat er weloverwogen keuzes gemaakt moeten worden die ook echt van invloed zijn. Dat maakt dat ik energie krijg van het doorbreken van het patroon en het werken met deze casuïstiek. Seksualiteit is een normaal onderwerp en wordt in onze samenleving steeds zichtbaarder. Hilke sluit hierbij aan: "Denk bijvoorbeeld aan het platform “OnlyFans”. Aan de andere kant lijkt er op seksueel geweld nog steeds een taboe te heersen en komt victim blaming nog veel te vaak voor."

Ik zoek hulp

Deel deze website: