Sluit website direct

menu

De vijf vragen aan Angelique Valks en Michelle van Delft

Terug

De vijf vragen aan:

Angelique Valks, aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) en Michelle van Delft, assistent-vertrouwensarts Veilig Thuis Midden-Brabant (VTMB):
"De laagdrempeligheid en korte lijnen maken onze samenwerking succesvol.’’

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Michelle: "Wij kennen elkaar via de werkgroep 'Veilig Kind', die maandelijks overleg heeft in het ziekenhuis. In deze werkgroep zitten o.a. artsen, verpleegkundigen en para-medici van verschillende disciplines jeugdgezondheidszorg, psychiatrie, spoedeisend hulp, regionale ambulancevoorziening, kindergeneeskunde, maatschappelijk werk en psychologie. We bespreken maandelijks de zorgelijke casussen die naar voren komen uit de kind- of mantelzorgcheck, de sputovamo - dat is een instrument voor signalering kindermishandeling - en andere zorgelijke situaties die ingebracht worden door professionals vanuit het ziekenhuis. Gezamenlijk kijken we wat voor stappen ondernomen moet worden, bijvoorbeeld of er een Veilig Thuis melding gemaakt moet worden. Angelique is de voorzitter van deze werkgroep."

Wat doen jullie samen? Aan welke concrete projecten werken jullie samen?
Angelique: "In de werkgroep worden multidisciplinair zorgelijke situaties besproken die in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden. Dit betreft niet alleen zorgen rondom kinderen, maar dus ook zorgen die zijn voortgekomen uit de kind- of mantelzorgcheck. Bijvoorbeeld bij een volwassene die wordt binnengebracht met een GHB intoxicatie; in een dergelijk geval wordt gecheckt of deze persoon zorg draagt voor kinderen. Daarnaast werken wij samen aan scholing, zowel intern als extern. Belangrijk onderdeel in die scholing is bewustwording van het onderwerp Huiselijk Geweld en Kindermishandeling onder het ziekenhuispersoneel. Tevens zijn wij momenteel bezig om een zorgmeldformulier te maken dat is toegespitst op ouderenmishandeling."

Wat maakt jullie samenwerking succesvol?
Michelle: "De laagdrempeligheid en korte lijnen maken onze samenwerking succesvol. Tevens vinden we in elkaar goede sparringpartners, hierdoor blijven we kritisch. Daarnaast is de kracht van de werkgroep dat deze bestaat uit meerdere disciplines."

Wat zijn hierin de sterkste punten van de ander?
Michelle: "Sterkste punt van Angelique is dat ze het overzicht behoudt. Ze is een spil tussen de professionals in het ziekenhuis en VTMB. Daarnaast is ze een aanjager in het ziekenhuis voor wat betreft Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Door haar staat het onderwerp in het ziekenhuis weer op de kaart.’’ Angelique: "Sterkste punt van Michelle is dat ze een goede vraagbaak is en boordevol kennis zit. Ze is nieuwsgierig, kritisch en weet op een goede manier door te vragen bij onduidelijkheid.’’

Waar denken jullie dat er kansen liggen voor verdere samenwerkingen tussen jullie?
Michelle: "Graag zien we nog een samenwerking met de specialisten ouderengeneeskunde; hier valt nog winst te behalen. Mogelijk is het ontwikkelen van een zorgmeldformulier voor ouderenmishandeling een eerste kleine stap in de goede richting." Angelique vult aan: "Ook blijft bewustwording en verspreiding van kennis een speerpunt. Zoals het interne symposium Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in het ETZ in december jl. Wij hopen dat de professionals hun opgedane kennis weer verspreiden onder hun collega’s op de werkvloer.
We zijn erg blij met de samenwerking tussen het ETZ en VTMB en zijn ons er van bewust dat we hier ons voordeel mee kunnen doen."

Ik zoek hulp

Deel deze website: