menu

De vijf vragen aan......

Terug

De vijf vragen aan:

Carola Keulers, maatschappelijk werker IMW/Toegang in Tilburg en Chantal Scheffers, casemanager brede frontoffice van Veilig Thuis Midden-Brabant.

"Elkaar weten te vinden en gebruik maken van elkaars expertise is essentieel voor een goede samenwerking’ waarin daadwerkelijk SAMEN het toverwoord is."

Waar hebben jullie elkaar ontmoet?
Carola: “We kennen elkaar al langer doordat we samengewerkt hebben in casussen." Chantal vult aan dat Carola vanuit IMW/Toegang al langer een bekend gezicht is binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Carola: “Dat klopt en momenteel ben ik door mijn leidinggevende gevraagd om vanuit de Toegang de samenwerking aan te gaan met Veilig Thuis en de verbinding te zoeken in de casussen waar beide organisaties mee te maken krijgen." Chantal: “En vanuit de brede frontoffice van Veilig Thuis ben ik door mijn leidinggevende weer gevraagd om de samenwerking en afstemming met de Toegang te zoeken in zaken die Veilig Thuis overdraagt nadat de melding is binnengekomen en Veilig Thuis de veiligheidsbeoordeling heeft uitgevoerd.”

Wat doen jullie samen?
Chantal: “Nadat de veiligheidsbeoordeling heeft plaatsgevonden zoeken we onderling afstemming bij met name de ‘twijfelzaken’." Carola vult aan: “Niet alle zaken zijn even helder en het is dan goed om samen te bekijken wat nodig en mogelijk is. Daarin is het van belang om afstemming te zoeken met de ander om zo de samenwerking te verbeteren." Chantal geeft aan: “Sommige zaken zijn wel duidelijk om over te dragen aan de Toegang maar ook dan zoeken we de afstemming met elkaar even op.”

Wat maakt jullie samenwerking succesvol?
Chantal: "Je leert elkaar kennen in de samenwerking.” Carola: “Ook als er punten zijn waar we tegenaan lopen kunnen we die als verbeterpunten aanmerken en dat is helpend om de samenwerking te verbeteren. Ik hoor veel positieve reacties vanuit collega’s op de afstemming die er onderling is.” Chantal benoemt: “De lijnen zijn korter en je leert daarin de mogelijkheden van de ander te zien en te benutten en elkaar beter te begrijpen. Het resultaat is vooral zichtbaar in het overdrachtsdocument dat Veilig Thuis opstelt als de zaak wordt overgedragen.”

Wat zijn hierin de sterke punten van de ander?
Chantal: “De korte lijnen en elkaar snel en makkelijk kunnen vinden draagt bij aan een prettige samenwerking. Een gezicht hebben bij de ander draagt daar zeker aan bij.” Carola beaamt dit: “Inderdaad, vooral elkaar makkelijk vinden. De expertise die de ander heeft vanuit zijn of haar organisatie zie ik als aanvulling in de samenwerking. Ook is het helpend kennis van de werkprocessen van de andere organisatie te hebben. Dit zorgt voor begrip onderling.”

Waar denken jullie dat er verdere kansen liggen voor de samenwerking tussen jullie en/of jullie organisaties?
Chantal: “Er zijn momenteel veel ontwikkelingen die spelen, gericht op de verbetering van de samenwerking. Kansen worden gezien en aangepakt. Carola vult aan: “De mogelijkheid om daadwerkelijk samen zaken op te pakken zie ik nog wel als een kans om de samenwerking te verbeteren en verbreden. Zeker de zaken waar discussie over is zouden we samen aan moeten vliegen en in dat proces gezamenlijk beslissen wat nodig is.” Chantal denkt ook dat in het hele proces de samenwerking nog verbeterd kan worden. “Wij focussen ons nu voornamelijk op de zaken die binnenkomen bij de Frontoffice en vanuit de veiligheidsbeoordeling getrieerd worden op overdracht. Mogelijk dat de samenwerking in de toekomst ook uitgerold kan worden naar de backoffice.” Carola: “Ook in het verdere proces is het inderdaad goed om elkaar meer en beter weten te vinden om gezamenlijk op te trekken en elkaar aan te vullen.”

Chantal en Carola zijn het erover eens: elkaar weten te vinden en gebruik maken van elkaars expertise is essentieel voor een goede samenwerking’ waarin daadwerkelijk SAMEN het toverwoord is.


 

 

Ik zoek hulp

Deel deze website: