Sluit website direct

menu

De casus van Lizan

Terug

Veilig Thuis heeft een zorgmelding ontvangen van een basisschool, met daarin de zorg dat de kinderen aangeven structureel te worden geslagen door hun vader. Het gezin is een vluchtelingengezin uit Afghanistan met vier kinderen. Vader spreekt gebrekkig maar verstaanbaar Nederlands en moeder spreekt slecht Nederlands. De kinderen spreken zeer goed Nederlands en doen het goed op school.

De zorgmelding van school is binnengekomen op de Frontoffice van Veilig Thuis. Vanuit de Frontoffice is aan school geadviseerd de ouders uit te nodigen voor een gesprek om de zorgen te bespreken. Veilig Thuis zal daarbij met een tolk aansluiten, om zo enerzijds een inschatting te maken van de acute veiligheid thuis voor de kinderen. Anderzijds om direct naar de ouders toe te verhelderen wat de rol van Veilig Thuis is en wat zij kunnen verwachten.

Ik ben vanuit de Backoffice samen met onze vertrouwensarts naar de school gegaan. Het blijft altijd een spannend moment om ouders te 'overvallen'. Hier troffen we ouders aan die erg open waren over waar zij last van hadden: zij hadden zelf een totaal andere jeugd gehad in Afghanistan en deden hun uiterste best om het goed te doen voor hun kinderen. Leven in de Nederlandse maatschappij was lastig voor hen. De kinderen vergeleken zichzelf met andere gezinnen op het gebied van materiële zaken zoals bijvoorbeeld een auto, die de ouders hen niet kunnen bieden. Ouders gaven aan open te staan voor hulpverlening. Toen echter besproken werd hoe de route naar hulpverlening loopt in Nederland, via het wijkteam van de gemeente, werd vader terughoudend. Een dag later al belde hij naar Veilig Thuis om door te geven dat hij niet meer wilde meewerken aan de inzet van Veilig Thuis. "Alles gaat goed, hulp is niet nodig", waren zijn woorden. De gemeente bleef hij helaas zien als een bedreigende overheidsinstantie, ondanks verschillende pogingen van mij om het tegendeel uit te leggen. 

Veilig Thuis heeft hierna vanuit haar onderzoek informanten benaderd en overleg gezocht met het wijkteam van de gemeente. Vanuit de informanten kwamen ook zorgen naar voren over het gezin en de kinderen. Vervolgens zijn we gezamenlijk opgetrokken en hebben de wijkteammedewerker en ik richting de gemeente samen onderbouwd waarom inzet hulpverlening van een zorgaanbieder nodig was. Dit hebben we gedaan nog voordat er een gesprek was tussen ouders en het wijkteam. Hier was namelijk maatwerk nodig; ouders waren zeer wantrouwend en zouden nooit akkoord gaan met ondertekenen van een beschikking. Het is de betrokken wijkteammedewerker gelukkig gelukt om hulp in te zetten zonder formele handtekening van ouders! De zorgen waren dusdanig, dat als we geen hulpverlening konden inzetten, de casus ingebracht zou moeten worden bij de Jeugdbeschermingstafel. Dit zou de kinderen echter niet helpen: het wantrouwen zou groter worden als er dwang uitgeoefend zou gaan worden... Maar er moest wel echt iets gaan veranderen. De veiligheid van de kinderen staat voorop. 

Ik ben in de afrondende fase van het onderzoek samen met de zorgaanbieder op huisbezoek gegaan bij het gezin. Vader wilde niet dat we op huisbezoek kwamen, maar we zijn toch gegaan. In eerste instantie wilde vader ook niet meewerken aan de hulpverlening. Toen we met hem bespraken wat de consequentie kon zijn van niet meewerken, wilde hij erover nadenken. Uiteindelijk, na een nieuw gesprek met de zorgaanbieder, wijkteammedewerker en Veilig Thuis en een apart gesprek met zijn contactpersoon binnen de gemeente, is vader toch akkoord gegaan met de inzet van hulpverlening.

Dit is een resultaat van het maatwerk dat geboden is door alle betrokken partijen. De hulpverlener komt nu wekelijks in het gezin en gaat naar de verschillende leefgebieden kijken. De insteek is in eerste instantie praktisch en laagdrempelig, maar de veiligheidsvoorwaarden van Veilig Thuis geven wel richting en sturing aan de begeleiding. Team monitoring van Veilig Thuis onderhoudt contact met het wijkteam over deze casus. Het wijkteam voert de regie en onderhoudt contact met de zorgaanbieder. Ik ben erg blij dat we met deze creatieve constructie hebben kunnen werken en hebben afgeweken van de reguliere werkwijze om zo het belang van dit gezin en vooral van deze kinderen voorop te zetten.
Tot op heden heeft Veilig Thuis geen nieuwe signalen van onveiligheid ontvangen, ik vertrouw dan ook op een goede afloop!

 

 

 

 

 

Ik zoek hulp

Deel deze website: