Sluit website direct

menu

DE CASUS VAN GILLIAN, CASEMANAGER BIJ VEILIG THUIS

Terug

De casus van Gillian

Veilig Thuis ontving medio 2018 een melding van de politie en RAV (Regionale Ambulancevoorziening) met ernstige zorgen over Linne (de naam is om privacy redenen gefingeerd) van 2 jaar. De ambulancebroeders troffen een vader aan in een situatie waarin hij harddrugs gebruikt had en psychotische verschijnselen had. Ook was er een hevige ruzie geweest tussen vader en moeder in het bijzijn van Linne. De woning van ouders was extreem vervuild en er lag drugs binnen handbereik.

Zorgelijke situatie
Gillian: "Mijn collega uit het team Dienst Urgente Zaken van Veilig Thuis is samen met een collega van het Crisis Interventie Team Hart van Brabant op huisbezoek geweest om een inschatting te maken. De situatie in het gezin was dermate zorgelijk dat door mijn collega’s werd besloten dat Linne niet meer bij haar ouders kon verblijven. Bij vader is er sprake van verslavingsproblematiek in combinatie met psychische kwetsbaarheid. Moeder heeft psychische problemen die voortkomen uit een belast verleden. Zij krijgt ambulante hulpverlening en is in therapie.

Tijdens het huisbezoek heeft Veilig Thuis samen met het Crisis Interventie Team en ouders veiligheidsafspraken gemaakt. Opa en oma hebben direct de zorg voor Linne op zich genomen gezien de onveiligheid die veroorzaakt werd door het middelengebruik van vader. Nadat de acute veiligheid van Linne geborgd was werd de casus aan mij overgedragen en ben ik samen met het wijkteam gaan onderzoeken wat er voor nodig was om ook de structurele veiligheid voor Linne te kunnen borgen.

Van weerstand naar in gesprek gaan
Bij aanvang van mijn betrokkenheid in het gezin was er veel weerstand bij vader om de samenwerking met Veilig Thuis en het wijkteam aan te gaan. Vader bleef echter wel contact zoeken met Veilig Thuis en stond open om in gesprek te gaan met mij en de medewerker van het wijkteam. In de gesprekken deelden ouders dat er veel spanningen zijn in de relatie, veroorzaakt door wantrouwen en leugens uit het verleden.
Er is geen sprake van fysiek geweld tussen vader en moeder, wel wordt er naar elkaar geschreeuwd en gescholden en worden spullen in huis vernield.

Moeder is kwetsbaar en kan moeilijk voor zichzelf opkomen. Vader en moeder kunnen niet voldoende instaan voor de veiligheid van Linne en er wordt besloten om netwerkpleegzorg bij opa en oma in te zetten zodat Linne op kan groeien in een veilige en stabiele thuissituatie. Vader en moeder stemmen in met dit besluit. Opa en oma blijven moeder betrekken bij de zorg en opvoeding van Linne.

Veiligheidsvoorwaarden
In de periode van de samenwerking tussen Veilig Thuis en het wijkteam zijn er verschillende netwerkoverleggen met alle direct betrokkenen geweest om de gestelde veiligheidsvoorwaarden te monitoren. Daarnaast heeft de medewerker van het wijkteam verschillende individuele gesprekken met beide ouders gevoerd waarin de mogelijkheden van hulpverleningstrajecten met hen besproken werden. Vader kreeg het aanbod om in behandeling te gaan voor zijn verslavingsproblematiek. Met moeder werd de mogelijkheid tot begeleid wonen besproken.

Op het moment dat Veilig Thuis de casus volledig overdroeg naar het wijkteam hadden beide ouders nog geen besluit genomen ten aanzien van het aanbod dat hen was gedaan.
Inmiddels is mijn betrokkenheid vanuit Veilig Thuis al enige tijd geleden afgesloten. Enkele weken geleden werd ik gebeld door de medewerker van het wijkteam. Zij wilde graag goed nieuws delen. Vader heeft besloten om de behandeling voor zijn verslavingsproblematiek aan te gaan. Daarnaast wil hij ondersteuning om te leren omgaan met zijn psychische kwetsbaarheid.
Moeder woont sinds een aantal weken in een begeleid wonen project en krijgt daarnaast individuele behandeling. Met Linne gaat het goed, zij woont nog steeds bij opa en oma waar moeder dagelijks is te vinden en met ondersteuning bijdraagt aan de zorg en opvoeding van Linne."

Ik zoek hulp

Deel deze website: