Sluit website direct

menu

De casus van Ellen

Terug

Zorgmelding politie
Als medewerker van de backoffice van Veilig Thuis Midden-Brabant ontvang ik van mijn collega’s een casus om mee aan de slag te gaan. Het betreft een zorgmelding van de politie.

In de melding wordt aangegeven dat de politie in een woning kwam voor onderzoek naar illegaal vuurwerk. Er werd geen vuurwerk aangetroffen, wel constateerde de politie dat zowel moeder (32 weken zwanger) als vader jointjes aan het roken waren. Ook lag er een zak met wiet op de salontafel. De politie beschreef de woning als ‘een bende’. Overal lag afval, kleding en dozen op de grond. De woning was verre van schoon. Ook de babykamer bleek een bende. Op het bed van de aanstaande ouders stond een asbak met sigarettenpeuken. Er was geen plek om te lopen. Daarnaast verbleven twee grote honden in de woning. De politie heeft de aanstaande ouders geïnformeerd over de zorgmelding die zij bij Veilig Thuis gingen doen over de geconstateerde situatie.

Al snel na de melding neemt de betrokken hulpverlening (VoorZorg GGD) contact met mij op. De medewerker van VoorZorg had van de aanstaande ouders vernomen dat Veilig Thuis betrokken zou worden en wil graag afstemming met mij omdat er veel zorgen zijn. Ondanks dat er bij Veilig Thuis op dat moment een wachtlijst is, krijgt deze casus voorrang omdat moeder al 32 weken zwanger is en de zorgen over de ongeboren baby groot zijn. Ik heb daarop contact opgenomen met vader en hem voorgesteld een overleg te organiseren met hem en moeder en de betrokken hulpverlening. Dit vond hij een goed idee.

Het overleg was enorm spannend voor de ouders. Het was prettig dat iedereen fysiek aanwezig was en informatie en gegevens werden uitgewisseld. De informatie uit het overleg heb ik meegenomen in het opstellen van de veiligheidsvoorwaarden. In de veiligheidsvoorwaarden wordt duidelijk aangegeven waar aan gewerkt moet worden, wat de zorgen zijn en wie wat doet. Dit geeft overzicht. Hierna is een veiligheidsplan gemaakt dat later samen met de ouders is aangepast omdat zij het niet helemaal begrepen (gezien hun LVB en ADHD problematiek). In de aangepaste versie is nog meer de nadruk gelegd op het schoonmaken van de woning en daarbij uitdrukkelijker vermeld wat ze al wél goed doen. Van belang is dat zij dit ook blijven doen.

Baby wordt geboren
In de periode daarna wordt er tussen de hulpverlening onderling en met Veilig Thuis goed samengewerkt. Er wordt geregeld gebeld en geappt over deze casus. We hebben ook een nieuwe datum voor eenzelfde overleg gepland. Midden in de kerstvakantie wordt de baby geboren. Het plan werkt, iedereen kent de afgesproken stappen.

Omdat de woning echter niet schoon genoeg was, is plan B in werking getreden en is moeder met kind naar haar schoonouders gegaan. De kersverse ouders mopperden wel dat ze niet naar huis mochten maar ze werkten mee met het plan en hielden zich aan de afspraken. Het plan is duidelijk en alle neuzen staan dezelfde kant op.

Nu de baby er was en we meer zicht kregen op meneer en mevrouw als ouders, werd een tweede overleg gepland. Weer met alle hulpverlening, ouders en ook grootouders. Vooraf heb ik contact met bijna alle hulpverlening, ouders en ook grootmoeder gehad om ieders visie en verhaal te horen over hoe het gaat. Iedereen vond het overleg heel belangrijk omdat er intussen veel gebeurd was. De ouders wilden weten waar ze aan toe zijn. Bij de hulpverlening, en ook bij oma, zijn er zorgen dat het zorgen voor het kindje niet op alle gebieden vanzelf gaat bij ouders. Ook verzorgt moeder zichzelf niet goed en is het huis nog niet verder opgeruimd. Het kindje moet ook opgenomen worden in het ziekenhuis omdat zij niet genoeg drinkt en zij kreunt. Ze blijkt een urineweginfectie te hebben.

De veiligheidsvoorwaarden blijven in basis hetzelfde omdat die er zijn voor het borgen van de directe en structurele veiligheid.

24-uurs zorg noodzakelijk
De ambulante hulp die er is vanuit VoorZorg om ouders te helpen met de baby bleek niet genoeg. Bovendien heeft moeder de begeleidster van VoorZorg bij haar schoonouders de deur gewezen. Er zal een vervanger komen, maar deze is er nog niet. 24-uurs zorg is noodzakelijk. Moeder staat er voor open en wil samen met de baby naar 24-uurs zorg. Vader wil niet mee opgenomen worden. Hij wil wel betrokken blijven. Er zijn en blijven veel zorgen. Vader en moeder kunnen met momenten grillig reageren en willen dan niet meewerken met gedeeltes van het plan of de hulpverlening. Deze ‘hobbels’ worden elke keer wel rechtgetrokken doordat er dan contact met Veilig Thuis is. Veilig Thuis kan in deze rol stellend zijn en optreden. Het plan wordt er dan bijgehaald, waar ook ouders zich aan hebben te houden. Ook de consequenties worden benoemd als ouders ervoor kiezen zich niet aan het plan te houden. Er is wel een partij nodig die met ‘gezag’ kan optreden en ook langdurig het vizier op het belang van het kind kan houden. Daarom maak ik een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Daarnaast moet er een tussentijdse oplossing komen omdat de 24-uurs zorg nog niet beschikbaar is. We maken samen keuzes waarbij door de inbreng van iedereen de voor- en nadelen worden belicht van de keuzes. We kiezen voor de beste oplossing voor de baby, zij is het meeste kwetsbaar en kan nog geen keuzes maken; de baby gaat met oma mee naar haar huis. Daar krijgt zij alle zorg en aandacht die ze nodig heeft. Moeder gaat niet mee. Dit wil oma niet meer omdat het niet lukt om moeder te begeleiden. Het geeft spanning tussen oma (schoonmoeder) en moeder. Het is moeilijk voor moeder om aan alle verwachtingen te voldoen die oma heeft. Moeder gaat wel geregeld naar haar dochter toe om de hechting te onderhouden. Ook vader zal meegaan omdat hij ook graag een vader wil zijn voor zijn dochter.

Bij het volgende gezamenlijke overleg sluit ook het wijkteam aan waar het gezin was aangemeld voor regie en coördinatie. Ook de Raad voor de Kinderbescherming wordt uitgenodigd en sluit aan. Grootouders hebben aangegeven dat zij graag voogd willen worden van de baby. Zij zien geen groei bij de ouders en hebben niet zoveel vertrouwen meer dat ouders het goed gaan regelen. De relatie van ouders is fors onder druk komen te staan en vader blijkt meer problemen te hebben dan hij eerder wilde toegeven. Hij gebruikt wel drugs en blijkt toch illegaal vuurwerk in huis te hebben. Hij wilde alles zelf oplossen maar komt er nu achter dat hem dat niet lukt en wil toch hulp. We hebben met elkaar de opties bekeken. Moeder geeft duidelijk aan dat zij nog steeds samen met haar baby naar 24-uurs zorg wil. Deze kans krijgt zij. Ook voor vader zal worden gekeken wat er aan hulp ingezet kan worden. Ouders hebben duidelijk wat er gaat gebeuren. Dit overleg zorgt voor een warme overdracht van Veilig Thuis naar de Raad voor de Kinderbescherming en het wijkteam. Men heeft meteen een gezicht bij iedereen die betrokken is en de veiligheidsvoorwaarden zijn voor iedereen duidelijk.

Veiligheid
Het was een hele klus, maar wat vooral hielp was dat er lijn in kwam door het veiligheidsplan en dat hulpverlening elkaar opzocht en samenwerkte. Als het ergens knelde belde iedereen elkaar. Veilig Thuis heeft hierin een centrale rol kunnen vervullen en de minimale eisen voor de veiligheid kunnen neerzetten.

Ik zoek hulp

Deel deze website: