Sluit website direct

menu

De casus van Annette en Sanne, casemanagers Veilig Thuis

Terug

De casus van Annette en Sanne, casemanagers Veilig Thuis

Sanne: "Vandaag starten Annette en ik met een gesprek met Janne. Janne is een moeder van 26 jaar en heeft een licht verstandelijke beperking. Op dit moment is Janne hoogzwanger en ze zal eind mei gaan bevallen. Tot voor kort woonde ze zelfstandig en kreeg ze begeleiding thuis. Nadat Janne in verwachting bleek, ontstonden er hevige ruzies met de vader van haar ongeboren kind. Deze ruzies waren zo hevig dat Janne tijdens een ruzie ten val was gekomen. Vader wilde niet met begeleiding in gesprek en verliet Janne niet veel later.

Door de aanwezige zorgen meldde haar begeleiding de zorgen bij Veilig Thuis. Samen met Janne, haar vader en haar begeleiding is Veilig Thuis in gesprek gegaan. Op het moment dat Veilig Thuis betrokken raakte, kreeg Janne nog met enige regelmaat vervelende telefoontjes van haar ex-partner. Deze had bij Janne en haar vader te kennen gegeven de zorg voor de baby niet op zich te willen nemen. Doordat wij zorgen hadden over de wijze waarop de ex-partner Janne op afstand lastigviel, is de wijkagent betrokken. Uiteindelijk heeft de politie een STOP-gesprek met de ex-partner gevoerd.

Daarnaast hadden wij zorgen over de wijze waarop Janne de zorg voor haar kindje zou kunnen dragen. Echter, hadden we op dat moment nog zeer summier zicht op de mogelijkheden die Janne heeft. De begeleiding meldt dat Janne enorm gespannen en onzeker is over de komst van haar kindje. Vader vertelt dat Janne veel bezig is met de zwangerschap en veel vragen stelt. Alle betrokkenen uiten dat Janne erg onzeker is over hoe ze de komst van de baby in goede banen gaat leiden.

Samenwerken voor veiligheid
Uiteindelijk bespreken we met Janne dat het ook mogelijk is om in een moeder-kind-huis te gaan wonen. Ze kan en mag hier 24 uur per dag hulp vragen in het oppakken van de zorg voor haar baby. Janne is opgelucht, ze wil graag hulp en mist nu het gevoel dat ze te allen tijde op iemand terug kan vallen. Samen met Janne gaat de begeleiding kijken hoe Janne de zorg voor haar kindje goed kan gaan vormgeven. Janne krijgt extra tijd en ruimte om te gaan wennen aan het moederschap en dat geeft haar een opgelucht gevoel.

Later blijkt dat Janne echter pas twee weken na de geboorte van haar kindje in het moeder-kind-huis kan gaan wonen. Dat geeft Janne en alle betrokkenen de vraag die we vandaag in de monitoring met elkaar bespreken: ‘Hoe kan Janne op een veilige en stabiele wijze de zorg voor haar kindje op zich nemen tot aan haar verblijf in het moeder-kindhuis?’. Tijdens het gesprek stelt de vader van Janne voor dat Janne tijdelijk bij hem intrekt. Samen met de begeleiding die zal worden opgeschaald, kan hij Janne ondersteunen in de zorg voor haar ongeboren kind. Ook stemmen we af dat begeleiding aan de slag gaat met de aanvraag voor een wat langere kraamzorgperiode.

Schalen van veiligheid
Nadat we afspraken hebben gemaakt over de overbruggingsperiode, bespreken we uiteraard ook de eerdere dreiging vanuit de ex-partner van Janne. Alle betrokkenen melden dat ex-partner na het contact met politie nog eenmaal contact heeft gezocht met Janne. Janne heeft voor haar gevoel van veiligheid een afspraak op persoon (AOP) en een afspraak op locatie (AOL) laten maken bij politie. Door deze afspraken weet politie, wanneer Janne belt, direct wat er speelt en kan hierdoor direct passender inzet plegen. We spreken af dat het prettig is om ook bij vader een afspraak op locatie te laten opnemen gezien het feit dat Janne tijdelijk bij hem zal gaan verblijven. Vader gaat hierover contact leggen met de wijkagent.

We sluiten af door aan iedereen te vragen om de veiligheid te schalen. Dat betekent dat mensen een punt geven aan hun idee van veiligheid in de situatie rondom Janne en haar ongeboren kind. Alle betrokkenen geven een ruime voldoende, zo ook Veilig Thuis. We sluiten dan ook af met het plannen van een nieuwe afspraak voor de monitoring over een aantal maanden."

Ik zoek hulp

Deel deze website: