Sluit website direct

menu

Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Terug

Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Stip op de horizon
Acuut en ernstig geweld duurzaam stoppen, zodat herhaling wordt voorkomen. Dat is onze stip op de horizon. Ambitieus? Zeker! Maar geweld hoort nergens thuis. Daarom werken we in de regio Hart van Brabant aan een effectieve aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling, vanuit een centrum onder 1-dak (fysiek of functioneel) waarin alle kernpartners samenwerken aan veiligheid.

De pilot in een notendop
Iedereen heeft recht op een veilige thuisbasis. Daarom maakt de regio Hart van Brabant zich hard voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er gebeurt al veel maar de problematiek blijkt hardnekkig. Een andere manier van werken en organiseren is nodig om de zorgwekkende cijfers te laten dalen.

Het ministerie heeft onze regio om deze reden aangewezen als proeftuin. Een kans dus om specifiek voor de meest ernstige zaken al het voorwerk van de afgelopen jaren in de praktijk te brengen. We krijgen nu de ruimte om een Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op te richten, waarin alle benodigde expertise samenkomt: denk-, doe en doorzettingskracht onder 1 dak, fysiek of functioneel.

Veiligheid staat daarbij voorop. Daar ligt dan ook de focus: veiligheid herstellen, acute risicofactoren wegnemen, traumascreening en beschermende factoren organiseren. Pas als dat geregeld is, komt de vraag welke zorg nodig is om het geweld duurzaam te stoppen.

Cliëntfocus is cruciaal. Slachtoffers, plegers en kinderen staan centraal. We kijken vanuit hun leefwereld naar wat nodig is om het geweld duurzaam te stoppen. Dat is uitgangspunt van handelen. Zo hebben we extra aandacht voor het gesprek met kinderen en hoeft iemand straks niet meer aan verschillende loketten hetzelfde verhaal te vertellen. Geweld is al pijnlijk genoeg.

Vanuit de ‘one-stop-shop’-gedachte combineren we de achtereenvolgende stappen in een gezamenlijke aanpak. Professionals met een verschillende achtergrond en specialistische expertise werken sinds december 2019 dan ook samen in een veiligheidsteam met een multidisciplinaire aanpak. Slachtoffers met letsel kunnen in de toekomst terecht op een integraal spoedplein, waar naast medische zorg slachtofferhulp en traumascreening aanwezig is. De politie is direct in beeld, zodat forensisch onderzoek ter plekke mogelijk is en slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Zo worden mensen beter, sneller en cliëntvriendelijker geholpen.

Een expertisecentrum is momenteel in ontwikkeling. Hier wordt kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling gebundeld en gedeeld. Cliëntervaringen worden hierin meegenomen. Zo houden we de kwaliteit van onze betrokken professionals hoog en voeden we het voorliggend veld met actuele kennis en inzichten. 

Rol en positie Veilig Thuis
Binnen het Centrum voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling heeft Veilig Thuis een zeer belangrijke rol. Veilig Thuis is onderdeel van het Veiligheidsteam waar zij haar expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling deelt maar ook veiligheidsvoorwaarden stelt om directe veiligheid mogelijk te maken. Een deel van de taken van Veilig Thuis sluit naadloos aan op de inzet van het Veiligheidsteam. Een medewerker van Veilig Thuis is dan ook volledig ingezet bij het Veiligheidsteam.

Veilig Thuis heeft met haar kennis en ervaring uiteraard een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Expertisecentrum. Een centrum waar de kennis en expertise van Veilig Thuis meer ontsloten kan gaan worden. Waar scholing kan plaatsvinden en de rol van ervaringsdeskundigen een prominente plek krijgt.

Al deze ontwikkelingen vragen ook om een doorontwikkeling van rol en positie van alle betrokken medewerkers en organisaties. Hiervoor is bijzondere aandacht binnen alle activiteiten.

Gidion Franken (medewerker Veiligheidsteam vanuit Veilig Thuis):“Het is erg mooi om te zien en te ervaren hoe we in het Veiligheidsteam straf en zorg aan elkaar kunnen verbinden. En wat een goede resultaten dat geeft!”

Ik zoek hulp

Deel deze website: