menu

Campagne Huiselijk geweld en Ouderenmishandeling

Terug

Deze campagne is een doorontwikkeling van de eerdere campagne: Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor? In de huidige campagne wordt het in actie laten komen van de omstander centraal gesteld. Doel is omstanders laten weten dat zij een verschil kunnen maken bij vermoedens van huiselijk geweld of ouderenmishandeling, ondanks de vele twijfels die zij hierbij vaak ervaren. De aanpak van huiselijk geweld en ouderenmishandeling is immers iets van ons allen.  

Middelen campagne  
Met de huidige campagne wordt ingespeeld op de twijfels die omstanders ervaren: Is dit wel huiselijk geweld? Moet ik mij hiermee wel bemoeien? Wat kan ik überhaupt doen als omstander? En wat gebeurt er als ik iets doe? Geprobeerd wordt twijfels weg te nemen door concrete handelingsperspectieven aan te bieden. Op die manier is de hoop dat omstanders in actie komen. Via de nieuwe campagnewebsite, www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl, wordt omstanders onder andere informatie over huiselijk geweld geboden, concrete handelingsperspectieven bij vermoedens van huiselijk geweld gegeven en laat men zien hoe andere mensen hebben gehandeld.
Naast de nieuwe campagnewebsite bestaat de campagne uit tv-commercials, branded content en een online campagne. In totaal zijn er twee tv-commercials ontwikkeld voor ouderenmishandeling, financieel misbruik en fysiek geweld. De komende jaren worden de verschillende commercials afgewisseld. Via online video’s wordt ingezet op social media, zoals; Instagram en Facebook. Voor ouderenmishandeling is nu één video in productie. 
Voor de campagne wordt een toolkit samengesteld waarvan regio’s gebruik kunnen maken in hun eigen communicatie. Deze toolkit bestaat onder andere: de tv-spotjes, online-video (later beschikbaar), beeldmateriaal en PR-middelen. Verspreiding van deze toolkit zal rondom 12 juni plaatsvinden via www.campagnetoolkits.nl en zal later nog verder worden aangevuld.
 
Officiële lancering campagne 
De campagne wordt op woensdag 12 juni officieel gelanceerd door minister De Jonge (VWS) tijdens een werkbezoek bij de Nederlandse Vereniging van Banken waar het tegengaan van financieel misbruik bij ouderen centraal staat. Deze vorm van misbruik valt ook onder ouderenmishandeling. Met de lancering van de campagne start ook het uitzenden van de tv-commercials op televisie. 
 

Ik zoek hulp

Deel deze website: