Sluit website direct

menu

"Niet alles is maakbaar"

Terug

Burgemeester Palmen, Hilvarenbeek, pleit voor maatschappelijke acceptatie:
“Niet alles is maakbaar”

In de gemeente Hilvarenbeek is vorig jaar een pilot gestart om de lijnen tussen Veilig Thuis Midden-Brabant, gevestigd in Tilburg, en de ‘Beekse’ veiligheidsprofessionals korter te maken. Het doel van de pilot is om de ondersteuning vanuit Veilig Thuis te vergroten. We spreken burgemeester Palmen over wat de pilot zijn gemeente opgeleverd heeft en over zijn visie op veiligheid.

Lian Lanslots is de bruggenbouwer van Veilig Thuis die met lokale partners de pilot in Hilvarenbeek vormgeeft. Zij is op vaste tijden fysiek aanwezig en beschikbaar voor adviezen en ondersteuning bij diverse ketenpartners: scholen, sportverenigingen, wijkteams, huisartsen, GGD etc. Burgemeester Palmen: “De partijen zijn vaak zoekende in wie wanneer de verantwoordelijkheid en regie heeft in een casus. Er zijn vaak meerdere partijen betrokken bij een gezin, waarin meerdere problemen spelen. Met deze pilot kunnen we beter samen bekijken waar de regie het beste past. Door de komst van Lian kunnen de partners op een laagdrempelige manier kennis delen met Veilig Thuis en om advies vragen. Haar fysieke aanwezigheid is van grote meerwaarde.”

Open armen
Palmen: “In een kleine gemeente als Hilvarenbeek, waar de instanties over het algemeen weinig te maken hebben met complexe problematiek en de partners dus niet altijd gewend zijn om contact te hebben met Veilig Thuis, is het fijn dat er nu een direct aanspreekpunt is. Ik denk dat de noodzaak daarom hier groter is om aandacht te hebben voor de relatie met Veilig Thuis. Ook Lian geeft aan dat de partners in Hilvarenbeek haar met open armen ontvangen. Ze kan nu al vroeg meedenken en adviseren om zo te voorkomen dat problematiek verergert.”

Opzoeken en vinden
Op de vraag waarom de pilot in zijn eenvoud zo goed ontvangen wordt, is Palmen duidelijk: “er is een relatie gebouwd waarin professionals elkaar weten te vinden en elkaar opzoeken. Signalen worden gedeeld en er wordt integraal besproken wie wat het beste kan doen. Elkaar opzoeken en vinden. Met deze pilot gebeurt dit nu in ieder geval bij ons meer en eerder. De overgang van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente, heeft ook erg geholpen om de fysieke nabijheid groter te maken en de lijnen korter. Onze mensen kennen bijvoorbeeld de huisartsen of schoolbesturen persoonlijk.”

Normaal bestaat niet
Als burgemeester Palmen over de toekomst droomt, vertelt hij: “Naast het maken van een sluitende keten, moeten we toegroeien naar een meer sluitend systeem. De vele schakels van de keten vandaag de dag maken dat het hele systeem nu kwetsbaar is. Eigenlijk te kwetsbaar. Want wie pakt nu echt de regie? Wie zorgt er nu dat problematiek ook daadwerkelijk aangepakt wordt?”

“Ook moeten we ons, helaas, realiseren dat niet alle problemen op te lossen zijn. Niet alles is maakbaar. Denk aan mensen met een laag IQ in een crimineel netwerk. Of iemand met een persoonlijkheidsstoornis. Soms moeten we reëel zijn dat directe veiligheid creëren in bepaalde gezinnen het hoogst haalbare is. Het besef, ook in de maatschappij en in de media, dat we met kleine vooruitgangen tevreden moeten zijn zolang het maar veilig is. Er zou een maatschappelijke acceptatie moeten komen dat normaal niet bestaat. Dat zou voor mij ook al winst zijn.”

Duiding
Palmen legt uit hoe hij wil werken aan een hernieuwde maatschappelijke acceptatie voor de problematiek: “Het zou goed zijn om de komende tijd te benutten om vaker uit te leggen welke afwegingen soms komen kijken bij moeilijke beslissingen. Er zullen bij maatregelen die je treft, zoals een kind wel uit huis halen of juist niet, altijd voor- en tegenstanders zijn. Maar ik voel me als burgemeester altijd verantwoordelijk om mensen duiding te geven. En uiteraard voel ik me ook verantwoordelijk om altijd een kans te geven aan mensen om uit een verkeerde omgeving te stappen.”

Ik zoek hulp

Deel deze website: