menu

Mijn rechten als cliënt

Terug

Rechten
Als cliënt van Veilig Thuis Midden-Brabant heeft u rechten. Zo heeft u recht op informatie, privacy en recht op een professional die 'professioneel handelt'. Ook als u geen directe cliënt bent maar als betrokken burger een adviesvraag of melding heeft gedaan bij Veilig Thuis Midden-Brabant, heeft u rechten.

Bent u ontevreden over de samenwerking met Veilig Thuis Midden-Brabant?
Wij helpen u graag om dit op te lossen. Bespreek uw ontevredenheid met de medewerker van Veilig Thuis waarmee u te maken heeft of heeft gehad.
Daarnaast hebben wij een folder ontwikkeld tezamen met een klachtenformulier. Lees in de Klachtenfolder welke stappen u kunt ondernemen. Zo nodig kunt u vervolgens het Klachtenformulier invullen en opsturen.

Ondersteuning
U hebt als cliënt of als adviesvrager of melder meer ondersteuning nodig? Dat kan.
Tijdens de stappen die u onderneemt, kunt u ook terecht bij het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ beantwoordt uw vragen en geeft advies. Het AKJ is onafhankelijk. Klik hier om naar de website te gaan van het AKJ.
I www.akj.nl
E info@akj.nl
T (088) 5551000

Recht op een vertrouwenspersoon
Iedereen die te maken heeft met Veilig Thuis en daar vragen of klachten over heeft, kan terecht bij de vertrouwenspersonen van het AKJ. Dit geldt zowel voor adviesvragers, voor melders, als voor diegenen over wie een melding is gedaan. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor Veilig Thuis. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon is gratis.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen? Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt. Als u er niet uit komt met de medewerker van Veilig Thuis, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij of hij beantwoordt uw vragen, informeert u over uw rechten en geeft advies. Heeft u behoefte aan meer ondersteuning, bijvoorbeeld bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Veilig Thuis over uw klacht? Dan brengt het AKJ u in contact met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van Zorgbelang, die het vertrouwenswerk in uw regio uitvoert.

Zo bereikt u de vertrouwenspersoon

  • Bel naar 088 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

    Zie ook: www.akj.nl/Veiligthuis.

Spelregels voor het maken van geluidsopnamen
1. Veilig Thuis Midden-Brabant staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.
2. De cliënt maakt van te voren duidelijk dat hij/zij een geluidsopname wil maken.
3. De cliënt verstrekt aan Veilig Thuis Midden-Brabant een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als Veilig Thuis Midden-Brabant de opname maakt).
4. Noch de cliënt noch Veilig Thuis Midden-Brabant knipt of plakt in een geluidsopname, tenzij dit wordt meegedeeld.
5. Noch de cliënt noch Veilig Thuis Midden-Brabant verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.

 

 

 

 

 

Ik zoek hulp

Deel deze website: