menu

Voor professionals

Terug

Als professioneel hulpverlener kun je bij Veilig Thuis Midden-Brabant terecht voor deskundige hulp en advies bij situaties van (of vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Wanneer je vermoedens of signalen hebt dat huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling of seksueel geweld plaatsvindt, neem dan (ook bij twijfel!) contact met ons op. We adviseren je of gaan over tot het opmaken van een melding.

Zorgmelding voor professionals
Voor professionals hebben wij een schriftelijk zorgmeldformulier ontwikkeld. Het invullen van dit zorgmeldformulier helpt ons om een goede inschatting te maken van de situatie en de juiste vervolgstappen te nemen. Het zorgmeldformulier is hier te downloaden met instructie:
Schriftelijk zorgmeldformulier professionals

Sinds 2013 geldt de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet verplicht organisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit geldt voor:
• de (jeugd)gezondheidszorg
• onderwijs
• kinderopvang
• jeugdzorg
• maatschappelijke ondersteuning
• justitie
Meer informatie over deze wet vind je hier.

 

Aanscherping Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling per 1 januari 2019

Klik hier voor de nieuwe folder verbeterde Meldcode

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wordt aangepast omdat professionals nu alleen bij Veilig Thuis melden als zij zelf inschatten dat het noodzakelijk is. In de aangescherpte meldcode worden straks ernstige gevallen van geweld altijd gemeld bij Veilig Thuis. Ook als de professional zelf de veiligheid met het gezin kan waarborgen. Alle beroepsgroepen die met kinderen en ouders werken, moeten aan hun meldcode een afwegingskader toevoegen in welke gevallen zij altijd een melding doen bij Veilig Thuis en welke hulp zij daarnaast zelf kunnen bieden of organiseren. Professionals melden nu alleen bij Veilig Thuis als zij zelf inschatten dat het noodzakelijk is. Professionals moeten vanaf 1 januari 2019 met de vernieuwde meldcode werken.

Deze wijziging komt o.a. tot stand zodat Veilig Thuis signalen of vermoedens van ernstige vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit verschillende bronnen bij elkaar kan brengen. De meeste beroepskrachten zien slechts een deel van de problemen. Beroepsgroepen moeten zelf in een beroepsgroep-breed afwegingskader omschrijven om welke situaties uit hun eigen praktijk het gaat.

Op 2 juli zijn de afwegingskaders van de beroepsgroepen aan de minister overhandigd en gepubliceerd. Ook is er een nieuwe versie van het Basisdocument Afwegingskader beschikbaar en een animatie van VWS.

Onder deze links is alle informatie te vinden: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2015/07/16/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Een video-animatie van de Augeo Foundation geeft helder weer wat de aanscherping in zal houden. Wil je dat nazien? Dat kan via deze link: https://youtu.be/GnOoWYOhQ44

Veilig Thuis Midden-Brabant heeft voor u als professional handige films ontwikkeld zodat u zelf nog beter in staat bent te signaleren en het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Op onderstaande links treft u de films:
- zorgverkennend gesprek
- zorgen bespreekbaar maken
- grensstellend gesprek

Type geweld
- ouderenmishandeling, gesprek met de huisarts
- huiselijk geweld na politiemelding, door wijkteammedewerker
- kindermishandeling, gesprek op school

Wanneer je jezelf zorgen maakt om een cliënt en vermoedt dat er in de thuissituatie iets aan de hand is, dan kun je een zorgverkennend gesprek voeren. Je voert dit gesprek wanneer je informatie wil delen met een cliënt en/of zijn vertegenwoordiger. Een zorgverkennend gesprek bestaat uit vijf fasen. Download hier de factsheet:
Factsheet zorgverkennend gesprek


Sinds 1 juli 2013 zijn medici (artsen en verpleegkundigen) wettelijk verplicht zich te houden aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Ben je medicus en stel je ernstige zorgen of problemen vast bij een volwassen patiënt, dan dien je na te gaan of deze volwassene de zorg heeft over kinderen. Dit heet de Kindcheck. Indien de Kindcheck leidt tot een melding kun je hiervoor een speciale folder uitreiken. Download hier de folder, het stappenplan Kindcheck en het meldingsformulier: 
Meldingsformulier (para)medici
Stappenplan Kindcheck
Folder medici voor patiënten

Soms voer je meerdere zorgverkennende gesprekken en zie je desondanks weinig of geen vooruitgang. Dan kun je kiezen voor een grens-stellend gesprek. Ook voor het grens-stellend gesprek is een factsheet. Download hier de factsheet:
Factsheet grens-stellend gesprek

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden soms over het hoofd gezien. Met de signalenkaart willen we uw aandacht vestigen op deze verborgen problematiek en u alert maken en houden op mogelijke signalen. Download hier de signalenkaarten: https://signalenkaart.nl/ Op deze kaarten kunt u de signalen aanvinken die u waarneemt bij het slachtoffer en de pleger.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.

 

 

Deel deze website: