menu

Voor professionals

Terug

Als professioneel hulpverlener kun je bij Veilig Thuis Midden-Brabant terecht voor deskundige hulp en advies bij situaties van (of vermoedens van) huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Wanneer je vermoedens of signalen hebt dat huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling of seksueel geweld plaatsvindt, neem dan (ook bij twijfel!) contact met ons op. We adviseren je of gaan over tot het opmaken van een melding.

Zorgmelding voor professionals
Voor professionals hebben wij een schriftelijk zorgmeldformulier ontwikkeld. Het invullen van dit zorgmeldformulier helpt ons om een goede inschatting te maken van de situatie en de juiste vervolgstappen te nemen. Het zorgmeldformulier is hier te downloaden met instructie:
Schriftelijk zorgmeldformulier professionals

Sinds 2013 geldt de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet verplicht organisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit geldt voor:
• de (jeugd)gezondheidszorg
• onderwijs
• kinderopvang
• jeugdzorg
• maatschappelijke ondersteuning
• justitie
Meer informatie over deze wet vind je hier.

Veilig Thuis Midden-Brabant heeft voor jou als professional een stappenplan ontwikkeld, gebaseerd op de meldcode. Dit stappenplan kun je hier downloaden:
Stappenplan Volwassengeweld
Stappenplan Kindermishandeling

Veilig Thuis Midden-Brabant heeft voor u als professional handige films ontwikkeld zodat u zelf nog beter in staat bent te signaleren en het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Op onderstaande links treft u de films:
- grensstellend gesprek
- zorgen bespreekbaar maken
- zorgverkennend gesprek
Type geweld:
- ouderenmishandeling
- huiselijk geweld
- kindermishandeling

Wanneer je jezelf zorgen maakt om een cliënt en vermoedt dat er in de thuissituatie iets aan de hand is, dan kun je een zorgverkennend gesprek voeren. Je voert dit gesprek wanneer je informatie wil delen met een cliënt en/of zijn vertegenwoordiger. Een zorgverkennend gesprek bestaat uit vijf fasen. Download hier de factsheet:
Factsheet zorgverkennend gesprek

Sinds 1 juli 2013 zijn medici (artsen en verpleegkundigen) wettelijk verplicht zich te houden aan de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling. Ben je medicus en stel je ernstige zorgen of problemen vast bij een volwassen patiënt, dan dien je na te gaan of deze volwassene de zorg heeft over kinderen. Dit heet de Kindcheck. Indien de Kindcheck leidt tot een melding kun je hiervoor een speciale folder uitreiken. Download hier de folder en het stappenplan Kindcheck: 
Stappenplan Kindcheck
Folder medici voor patiënten (bij zorg)

Soms voer je meerdere zorgverkennende gesprekken en zie je desondanks weinig of geen vooruitgang. Dan kun je kiezen voor een grens-stellend gesprek. Ook voor het grens-stellend gesprek is een factsheet. Download hier de factsheet:
Factsheet grens-stellend gesprek

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden soms over het hoofd gezien. Met de signalenkaart willen we uw aandacht vestigen op deze verborgen problematiek en u alert maken en houden op mogelijke signalen. Download hier de signalenkaarten: https://signalenkaart.nl/ Op deze kaarten kunt u de signalen aanvinken die u waarneemt bij het slachtoffer en de pleger.

 

 

Deel deze website: