menu

Jaarbeeld Veilig Thuis Midden-Brabant 2017

Terug

Veilig Thuis Midden-Brabant heeft er ook voor het jaar 2017 voor gekozen om een kort en helder jaarbeeld te geven. In dit jaarbeeld doen we graag verslag van onze inspanningen en behaalde resultaten in 2017.

Positieve beoordeling Inspecties
Van de Inspecties kregen we, net als in 2015, een positieve beoordeling voor onze manier van werken. Daar zijn we trots op.

Dynamische tijd
2017 was wederom een dynamisch jaar voor Veilig Thuis, waarin vanuit de maatschappij en politiek heel veel aandacht was voor de aanpak van Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling. Ook 2018 belooft een pittig jaar te worden. In het eerste halfjaar van 2018 is wederom een verhoogde instroom waar te nemen.

Samenwerking
Door de intensieve samenwerking met partners in de zorg- en veiligheidsketen wordt de veiligheid van betrokkenen duurzaam geborgd. Daarbij wordt de slogan ‘Een Veilig Thuis, dat doen we samen!’ omarmd. Niet alleen landelijk maar ook regionaal heeft Veilig Thuis een stevige (wettelijke) positie die – op continue wijze - verder verbeterd kan worden. Door een slimme ketenaanpak willen we het geweld duurzaam stoppen. De samenwerkingen met alle betrokken organisaties en professionals hebben we als positief ervaren!

Klik hier om naar het jaarbericht te gaan.

Ik zoek hulp

Deel deze website: