menu

Jaarbeeld Veilig Thuis Midden-Brabant 2016 en eerste halfjaar 2017

Terug

Veilig Thuis Midden-Brabant heeft er dit jaar voor gekozen om een kort en helder jaarbeeld over 2016 te geven met daaraan toegevoegd, ter vergelijking, cijfers over het eerste halfjaar 2017. In dit jaarbeeld doen we graag verslag van onze inspanningen en behaalde resultaten in 2016 met een doorkijk naar het eerste halfjaar van 2017.

Zelfstandige stichting Veilig Thuis Midden-Brabant
Op 1 januari 2016 is Veilig Thuis Midden-Brabant gestart als zelfstandige stichting. Vanuit de stichting voert Veilig Thuis de wettelijke en de overeengekomen bovenwettelijke taken uit voor de gemeenten in de regio Hart van Brabant. De missie van Veilig Thuis, als expertisecentrum, is het actief bijdragen aan het voorkomen en duurzaam stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Positieve beoordeling Inspecties
Van de Inspecties kregen we, net als in 2015, een positieve beoordeling voor onze manier van werken. Daar zijn we trots op.

Dynamische tijd
2016 was wederom een dynamisch jaar voor Veilig Thuis, waarin vanuit de maatschappij en politiek heel veel aandacht was voor de aanpak van Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Ouderenmishandeling. Ook 2017 belooft een pittig jaar te worden. In het eerste halfjaar van 2017 is al een verhoogde instroom waar te nemen.

Samenwerking
Door de intensieve samenwerking met partners in de zorg- en veiligheidsketen wordt de veiligheid van betrokkenen duurzaam geborgd. Daarbij wordt de slogan ‘Een Veilig Thuis, dat doen we samen!’ omarmd. Niet alleen landelijk maar ook regionaal heeft Veilig Thuis een stevige (wettelijke) positie die – op continue wijze - verder verbeterd kan worden.
Er zijn het afgelopen jaar meerdere samenwerkingsconvenanten afgesloten door Veilig Thuis, zoals met gemeenten en partners in het Zorg- en Veiligheidshuis. Door een slimme ketenaanpak willen we het geweld duurzaam stoppen. De samenwerkingen met alle betrokken organisaties en professionals hebben we als positief ervaren!

Klik hier om naar het jaarbericht te gaan.

Ik zoek hulp

Deel deze website: