menu

afwegingskaders van de beroepsgroepen aan de minister overhandigd en gepubliceerd

Terug

Op 2 juli zijn de afwegingskaders van de beroepsgroepen aan de minister overhandigd en gepubliceerd. Ook is er een nieuwe versie van het Basisdocument Afwegingskader beschikbaar en een animatie van VWS: 

Onder deze links is alle informatie te vinden: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2015/07/16/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

Augeo heeft ook een nieuwe animatie gemaakt: https://youtu.be/GnOoWYOhQ44

Ik zoek hulp

Deel deze website: