menu

Aftrap regionale Taskforce Kindermishandeling

Terug

Wethouder Marcelle Hendrikx gaf 12 september het startschot voor de Regionale Taskforce Kindermishandeling.

Omdat ieder kind het recht heeft om veilig op te groeien is de Taskforce in de regio Hart van Brabant in het leven geroepen. Doel is om het aantal gevallen van kindermishandeling te verminderen. Meer dan 3.000 kinderen in de regio krijgen jaarlijks met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken. En deze cijfers dalen niet, ondanks de grote inzet op dit thema.  

De Taskforce Kindermishandeling gaat er onder meer voor zorgen dat organisaties meer gaan samenwerken. Niet de organisaties, maar het kind staat hierbij centraal. Zo wil de Taskforce in gesprek met sportclubs of maatschappelijke organisaties die actief zijn met kinderen zoals kindervakantiewerk of scouting. Of met iedereen die betrokken is bij vechtscheidingen. Ook wil de Taskforce dat het thema kindermishandeling meer aandacht krijgt. In de Taskforce zitten deskundigen die zeer betrokken zijn bij het onderwerp.
De eerste activiteiten van de Taskforce starten in de Week tegen Kindermishandeling, van 20 tot en met 25 november 2017. Thema's die aan de orde komen zijn: preventie en vroegsignalering en innovatie in de samenwerkingsketen.  

In de Taskforce zijn verschillende sectoren vertegenwoordigd: overheid, onderwijs, zorg, veiligheid en sport:

 • Overheid | Marcelle Hendrickx, voorzitter | Wethouder gemeente Tilburg
 • Overheid | Mark van Stappershoef | Burgemeester gemeente Goirle
 • Onderwijs | Pieter Jansen | Directeur Onderwijs coöperatie T-Primair Tilburg
 • Zorg | Lian Smits | Bestuurder Kompaan en De Bocht
 • Zorg | Angela van Liempd | Medisch directeur zorggroep RCH Midden-Brabant bv
 • Zorg | Ronald Helder | Voorzitter raad van bestuur Amarant
 • Zorg en Welzijn | Bart de Leede | Directeur/bestuurder IMW Tilburg
 • Politie | Peter Verschuuren | Districtschef Hart van Brabant
 • Veilig Thuis Midden-Brabant | Thérèse Greidanus | Directeur
 • Sport | Irene Dekker | KNVB kernteam veilig sportklimaat en hockey coach/trainer in Tilburg
 • Zorgverzekeraar | Wim van der Meeren | CEO zorgverzekeraar

Ik zoek hulp

Deel deze website: