menu

Één loket voor crisishulp

Terug

Op donderdag 14 september 2017 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de partijen die deel uitmaken van het Crisisinterventiesteam (CIT). Op 1 juni 2017 is het Crisisinterventieteam (CIT) Hart van Brabant van start gegaan. Het team bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Kompaan en De Bocht. Het team is bereikbaar via telefoonnummer: 0800-8013. 

Voor wie?
Het telefoonnummer is bedoeld voor professionals en medewerkers van de meldkamer die te maken krijgen met een spoedeisende crisissituatie en advies nodig hebben. Professionals die het nummer kunnen bellen zijn huisartsen, leraren, maatschappelijk werkers, politieagenten, medewerkers van de toegang en andere hulpverleners.

Waarom een Crisisinterventieteam?
Het Crisisinterventieteam (CIT) is in staat om 24 uur per dag ambulante crisishulp of verblijf te bieden. Het team maakt een snelle inzet van ambulante spoedhulp mogelijk, waardoor zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie worden geholpen en de benodigde zorg beter en efficiënter wordt ingezet. Met één telefoonnummer wordt de professional geholpen in het maken van de juiste inschatting waardoor de cliënt direct bij de juiste instantie komt. Intensieve samenwerking tussen de genoemde partijen bewerkstelligt stroomlijning van het aanbod aan crisiszorg. Hierdoor wordt het zicht op het aanbod van ambulante spoedhulp en crisisbedden vergroot.

Wat is een crisis?
Een crisis is een ernstige en acute verstoring van het alledaagse functioneren waarbij onmiddellijk professioneel gehandeld moet worden om (verdere) schade bij de betrokkene(n) en diens omgeving te voorkomen. Bij een crisis kan het gaan om problemen tussen ouders en kinderen, zoals mishandeling, verwaarlozing of ernstige conflicten. Het kan ook gaan om problemen rondom echtscheidingen, psychiatrische problematiek, dementie of een poging tot zelfdoding.

Wat is het doel van crisiszorg?
Doel van crisiszorg is om de crisis weg te nemen zodat de cliënt zo goed mogelijk geholpen wordt in zijn eigen omgeving en de veiligheid voor de cliënt en zijn/haar omgeving gewaarborgd is.

Wat betekent crisiszorg?
Crisiszorg betekent dat in de regio iedere professional die te maken krijgt met een crisissituatie 24 uur per dag het Crisisinterventieteam (CIT) kan bellen. Eén loket, één telefoonnummer dus voor spoedzorg en crisisinterventies.

Waarom een CIT?
Het CIT is in staat om 24 uur per dag ambulante crisishulp of verblijf te bieden. Het team maakt een snelle inzet van ambulante spoedhulp mogelijk, waardoor zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie worden geholpen en de benodigde zorg beter en efficiënter wordt ingezet. Met één telefoonnummer wordt de professional geholpen in het maken van de juiste inschatting waardoor de cliënt direct bij de juiste instantie komt. Intensieve samenwerking tussen de genoemde partijen bewerkstelligt stroomlijning van het aanbod aan crisiszorg. Hierdoor wordt het zicht op het aanbod van ambulante spoedhulp en crisisbedden vergroot.

Kijk voor meer informatie op www.zorginregiohartvanbrabant.nl

Ik zoek hulp

Deel deze website: