menu

Mijn rechten als cliënt

Terug

Als cliënt van Veilig Thuis Midden-Brabant heeft u rechten. Zo heeft u recht op informatie, privacy en recht op een professional die 'professioneel handelt'. Ook als u geen directe cliënt bent maar als betrokken burger een adviesvraag of melding heeft gedaan bij Veilig Thuis Midden-Brabant, heeft u rechten.

Bent u ontevreden over de samenwerking met Veilig Thuis Midden-Brabant?
Wij helpen u graag om dit op te lossen. Bespreek uw ontevredenheid met de medewerker van Veilig Thuis waarmee u te maken heeft of heeft gehad.
Daarnaast hebben wij een folder ontwikkeld tezamen met een klachtenformulier. Lees in de Klachtenfolder welke stappen u kunt ondernemen. Zo nodig kunt u vervolgens het Klachtenformulier invullen en opsturen.

Ondersteuning
U hebt als cliënt of als adviesvrager of melder meer ondersteuning nodig? Dat kan.
Tijdens de stappen die u onderneemt, kunt u ook terecht bij het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ beantwoordt uw vragen en geeft advies. Het AKJ is onafhankelijk. Klik hier om naar de website te gaan van het AKJ.
I www.akj.nl
E info@akj.nl
T (088) 5551000

Ondersteuning door een vertrouwenspersoon
Heeft u behoefte aan meer ondersteuning, dan brengt het AKJ u in contact met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang. Een vertrouwenspersoon kan u bijstaan in de gesprekken die u voert.
I www.zorgbelang-brabant.nl
E vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl
T (013) 2020055

 

Ik zoek hulp

Deel deze website: